S:1

Aşağıdaki yapılardan hangisi destek ve hareket sisteminin temel yapılarından değildir?

Aşağıdaki yapılardan hangisi destek ve hareket sisteminin temel yapılarından değildir? sorunun cevabı "Kalp" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Örmek kelimesi aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? "2,45 m kaç cm eder? İzmiri hangi devlet işgal etmiştir? A x 3 = 2568Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir yoktur? Chasa : There is a party at Tonys house tonight. Would you like to come with us?Trecia : Well I dont know. I will try to come if - - - -.Chasa : OK. It is Camel Street number 10 and it starts, at 8 p.m. I am from Spain. I am - - - - . 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, .... Örüntüsünü tamamlayan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Teknoloji ürünlerinin verebileceği zararlardan biri değildir ? 30 + 4 . 5 - 5 işleminin sonucu kaçtır? Mike hasnt been in Ankara before, - - - -? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre İtiraz usulüne ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Dünya Çocuk Şiirleri Günü ne zaman kutlanır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Türkiye hangi yıl NATOya kabul edilmiştir? I. 40 yaşını doldurmakII Yüksek öğrenim görmekIII TC vatandaşı olmak Yukarıda verilen özelliklerden hangileri cumhurbaşkanı seçilebilmenin şartlarındandır? Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına .......................... denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Bir eser hangi dönemde yazılmışsa, o dönemden izler taşır. Şairlerin şiirlerinde de yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, ilişkilerini, inançlarını, sanat zevklerini görebiliriz.Yukarıdaki parçada edebî metinlerin hangi özelliğini görmekteyiz? Osmanlı Devletinin XVIII. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir? 1.Onu gören bir çocuk, o gittikten sonra tuzağı bozdu.2.Avcılar buraya sık sık uğrardı.3.Bir gün bir avcı buraya geldi ve tuzağını kurdu.4.Dahar kenti yakınlarında iri ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlar bulunuyordu.5.Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Delete tuşunun görevi nedir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz? Fotoğraf albümünü tamamladın mı( ) Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi köy toplumsal yapısının özelliklerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur? Patricia : What does your mother look like?Sharon : - - - - . Sınıfımızda 12 sıra ve her sırada 2 öğrenci oturmaktadır. Sınıfımızın mevcudu ne kadardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili istek kipiyle çekimlenmiştir? Hz. Muhammedin (sav.) doğduğu dönemde Arap Yarımadasında en yaygın olan inanç biçimi aşağıda- kilerden hangisidir? Yer kabuğunun yapısında olan maddeler sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? Atom, molekül, iyon ve serbest elektronların tamamının aynı ortamda bulunduğu maddenin hâline ne ad verilir? Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem fare hem de yaprak hücrelerinde ortak bulunur? 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 36Yukarıdaki kural aşağıdaki sayıların hangisinde vardır? ALİ RIZA (oğlunu ancak önünde durduğu zaman fark ederek başını kaldırır, ürkerek ve şaşkınlıkla)– Sen misin Şevket? Hayırdır in-şallah, ne işin var burada senin? ŞEVKET (gülümseyerek) – Seni aramaya çıktım baba.ALİ RIZA – Merak ettiniz korkarım, ben annene söyledimdi bir parça dolaşacağımı, ama unutmuş olacak.Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi hayal ürünü bir öge içermektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı adın yerine kullanılan kelimeyle sağlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal varlık değildir? Aşağıdakilerden hangisi okul içinde yapılabilecek bir etkinlik değildir? Fagositoz olayı ile ilgili,I. Büyük katı moleküllerin hücre içine alınmasıdır.II. ATP harcanarak gerçekleşir.III. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir