S:1

8 . 4 + 52 - 60 : 3 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

8 . 4 + 52 - 60 : 3 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "64" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"43 278" doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Babamızın erkek kardeşine ne deriz? -Tarihte bilinen ilk Türk devletidir-Düzenli teşkilatlı ilk Türk devletidir-Türklerin kurdukları ilk imparatorluktur-Oğuz Kağan Destanı bu dönemi anlatırYukarıda bilgileri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Minerallerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İhlas suresinde Allahın bazı sıfatları geçmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinde Allah için kullanılmamıştır? Türkiye Cumhuriyetinde egemenlik kayıtsız şartsız millete ait iken Osmanlı Devletinde egemenlik ................. aittir.verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Aşağıdaki ifadelerde belirtilen kişilerden hangisi pasif içici olur? Mutezilenin diğer yorumlardan farklılaşması aşağıdaki düşüncelerden hangisi ile başlamıştır? Osmanlının öncü askerî sınıfı, aşağıdakilerden hangisidir? Tatlı söz söyleyen, hiç kimseden kötü söz işitmez. cümlesinde vurgulanan ifadenin cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisidir? Ben olmasam çiçeklerin kokusunu alamazsın. Bil bakalım ben hangi duyu organıyım? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi doğrudur ?- Eray: Ben bir daha o takımla maç yapmam.- Tuna: Haklısın. Ben de yenilgiyi kabul edemiyorum.- Emirhan: İkinizi de anlamıyorum. Maçta yenmek kadar yenilmekte doğaldır. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfini almamıştır? Hz. Muhammed annesini kaybettiğinde kaç yaşındaydı? 31 Mart Olayını bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelime gruplarının hangisi ile cümle kurulabilir? Aşağıdakilerin hangisinde insanı Allaha dua etmeye yönelten sebep diğerlerinden farklıdır? 1. Zorluklar, başarıya ulaşmak için önümüze çıkan fırsatlardır.2. Nasıl söz sözü açarsa başarı da başarıyı doğurur.3. İnsanların yollarındaki engeller, hedefe götüren basamaklardır.4. Çabuk elde edilen başarı çabuk kaybedilir.Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Babası Dacat Beyin ecza deposu vardır, gayet varlıklı bir ailede büyür Ara Güler. Pan- galtı Lisesi, Galatasaray Lisesi, ardından da Ermeni Lisesine gider. Ancak babası kendisinin hayal ettiği gibi onun doktor ya da eczacı olmayacağını anlamıştır. Çünkü Ara Güler en çok sinemaya ilgi duyar. Babasının yılbaşında hediye ettiği film gösterme makinesiyle yazlık evlerinin alt katını sinema salonuna dönüştürür. Arkadaşlarını toplar, onlara bedava film izletir. Tek sorunu makinesinin, filmleri sessiz oynatmasıdır.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? Aşağıdaki nesne ikililerinden hangileri konulduğu kabın şeklini alır? Aşağıdakilerden hangisi Fâtiha suresinde verilen mesajlar arasında yer almaz? 70 sayısının %60 eksiğinin 10 fazlası kaçtır? Yeniçeri ocağının temelini atan Osmanlı sultanı kimdir? Peygamberimize süt getiren ve Efendimizle birlikte hicret eden sahabi kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ad tamlaması kullanılmıştır? Sağ kolumuzu doğu yönüne uzatırsak ön tarafımız hangi yönü gösterir? Bu maden dünyada en çok ülkemizde rezervi bulunur. Uzay teknolojisinde, askerî sanayide, tıpta, elektrik sektöründe, sanayi camlarının üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca bilgisayar teknolojisinde, inşaat sektöründe, yalıtım amaçlı kullanılan ürünlerin üretimi gibi alanlarda da bu maden kullanılır.Yukarıda bahsedilen maden aşağıdakilerden hangisidir? (3x, x + y) = (12, - 1) olduğuna göre x - y kaçtır? Açık kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? "ki" aşağıdaki cümlelerin hangisinde aitlik eki olarak kullanılmıştır? 18. yy.da Avrupadaki, siyasi, teknolojik, ekonomik ve fikrîdeğişim, aydınların zihinlerinde derin izler bırakmaya başlar. Ordunun başarısızlığının belirginleşmesi, sanayi ve tarımda yaşanan kaos, değişimin kaçınılmazlığını gösterir. 19. yüzyıl aydınlarının çoğunun Batıyı tanıyan kimseler olması ilgi çekicidir. Bu şahsiyetlerin tercüme odasında ve büyükelçiliklerde görev yapmaları, onların fikir yapılarında etkili olur. Bu dönem reformları, yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilen ve eğitimden sağlığa, vergiden askerliğe, bürokrasiden gündelik hayatın tanzimine kadar pek çok alana müdahele eden, toplumun tüm katmanlarını etkileyen bir niteliğe sahip olur.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Fetret Devrinde Balkanlarda Osmanlıya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlıya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki deyimlerde hangisinde, bıkmak, usanmak anlamı vardır? Toprağın türü her yerde aynı değildir, bölgeden bölgeye değişir. Tarım alanlarında yetiştirilen ürünler de toprağın özelliklerine göre farklılık gösterir. Örneğin çay, asitli toprakta; arpa, kumlu toprakta; patates ise humuslu toprakta daha iyi yetişir. Bu yüzden hangi toprakta hangi ürünün daha iyi yetişeceği araştırılmalı ve toprak, en iyi ürünü verecek şekilde kullanılmalıdır. Bunu yapmak için de öncelikle arazinin kullanım planlaması iyi yapılmalıdır.Bu parçada tarım faaliyetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 895001 sayının doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması değildir? 4, 8, 7, 6 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük tek sayı ile 3398 sayısının farkı kaçtır? Rahman ve Rahîm olan Allahın adıyla başlarım.cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? K hastalığına bir tür virüs sebep olur. Bu hastalığı geçirmiş olan insan bir daha K hastalığına yakalanmaz. Çünkü vücut, bu hastalık virüsüyle daha sonra karşılaştığında virüsü tanıyıp ona direnç gösterir.Bu bilgiden K hastalığı virüsüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin milyonlar basamağında 5 (beş) rakamı bulunmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir