S:1

Bir sınıfta bulunan 21 öğrenci ikişer ikişer eşleşerek dama oynacaktır. Öğrencilerin tamamının aynı anda oynaması şartı ile kaç tande dama tahtasına ihtiyaç vardır?

Bir sınıfta bulunan 21 öğrenci ikişer ikişer eşleşerek dama oynacaktır. Öğrencilerin tamamının aynı anda oynaması şartı ile kaç tande dama tahtasına ihtiyaç vardır? sorunun cevabı "10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi için söylenemez? Is - - - - a chair? Selanik şehri ile birlikte Osmanlı Devletinin Batıya açılan önemli bir şehridir. Aynı zamanda bu şehrin bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de II.Abdülhamite karşı Meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer olmasıdır.Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemalin de eğitim aldığı şehir, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kazalara neden olan sürücü davranışlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi gözü oluşturan kısımlardan biri değildir? Hayli yürüdükten sonra acıkmış. Ünlü uyumuna uyan kaç kelime vardır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.( ) 2a − 1 cebirsel ifadesinde bilinmeyen yerine 5 yazarsak ifadenin değeri 9 olur.( ) 2m2 − 9m − 1 cebirsel ifadesinde katsayıların toplamı 14dür.( ) Cebirsel ifadelerde yalnızca benzer terimler toplanabilir.( ) Bir kenar uzunluğu n birim olan karenin çevresi 4n birimdir Biyoloji dersinde Bitkiler hangi koşullarda daha iyi gelişir? konusu işlenecektir.Buna göre öğretmenin, öğrencilerin bilgiyi yapılandırarak öğrenmesini sağlamak üzere seçeceği en etkili öğretme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ne göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınan aşağıdaki ilkelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullandığımız yöntemlerden değildir? "Sevgiler şu binaya taşındılar." cümlesinde hangi kelime sıfat görevindedir? Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel vatan ! mısrada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Yemeği hazırlayan kişiye ne demeliyiz? Toplumsal yaşamda bir takım yazılı ve yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallara uyulması gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biridir? I- Klasik koşullanmada pekiştireç yapılan davranışa bağlı iken, edimsel koşullanmada ise pekiştireç tepkiden önce verilir.II- Klasik koşullanmada davranış ödül ve cezaya; edimsel koşullanmada ise ödül ve ceza davranışa götürür.III- Klasik koşullanmada davranış bellidir, edimsel koşullanmada rastlantısaldır.IV- Klasik koşullanmada organizma pasif, edimsel koşullanmada aktiftir.V- Klasik koşullanma, daha düşük düzeydeki istemsiz öğrenme biçimi iken edimsel koşullanma daha üst düzeydeki istemli öğrenme biçimidir.Klasik koşullanma ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İç Anadolu Bölgesinin ekonomisi, hangi faaliyete dayanmaktadır? Doğu Anadolunun ülkemizde ticaretin yeterince gelişemediği yerlerden biri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve sayfalar anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir? Şanyü unvanıyla devletin başına geçen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Demir tozu ile kum karışımını ayırmak için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları ne zaman nerede başlamıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi alfabede diğerlerinden önce yer alır? Kelile ve Dimnenin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranının artması küresel ısınmaya daha fazla etki eder? Arkeolojik kazılar, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük şehrinin etrafının kesintisiz şekilde surlarla çevrilmiş olduğunu ortaya çıkarmıştır.Bu durum, aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yöneliktir? Hava, temas ettiği cisimlere itme kuvveti uygular.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadeyi destekleyen doğru bir örnek değildir? 3 parça ip sırasıyla 19, 25 ve 12 santimetredir.Bu 3 parça ip uç uca eklendiğinde kaç santimetre uzunluk elde edilir? Altı çizili özel isimlerin hangisinde, yazım yanlışlığı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allaha (c.c.) şükretmek amacıyla kullandığımız ifadelerden biridir? Hi, Im Ted. Whats your name? 43 sayısından küçük en büyük doğal sayı ile, 24 sayısından büyük en küçük sayının toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılan kelime vardır? İzmir İktisat Kongresinin kapanışında konuşan Kâzım Karabekir Paşa, ülkenin içinde bulun- duğu ekonomik durumu şu çarpıcı sözlerle özetlemiştir:... Doğduğu günden itibaren çocuklarımızın boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki patiğinden, başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupada çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve üstüne bir de kulaklarına, benim oğlum paşa olacak, gibi ninniler söyleyerek uyutucu telkinler yaparsak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde, artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir...Buna göre Kâzım Karabekir Paşanın sa- vunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz? Nesne alabilen eylemler geçişlidir.Buna göre aşağıdaki eylemlerden hangisi geçişlidir? Aşağıdakilerden hangisi evdeki kaynakları bilinçli kullanmayan birinin davranışıdır? Aşağıdaki bölgelerden hangisi savaş yapılmadan kazanılmıştır? Aşağıdaki durumlardan hangisinde uzlaşmak gerekmez? Tanrının varlığını reddetmek ve tanrı yokmuş gibi davranmaktır. Bu inanç tarihin bütün dönemlerinde bireysel olarak da olsa varlığını sürdürmüştür. Allahın varlığını inkâr ettiği gibi tüm dinlere ve dinlerin tanrı tasavvurlarına da karşıdır.Metinde anlatılan inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Çıkarmak sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ormanları korumak için alınması gereken tedbirlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir