Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aslıların evindeki;
I. Ninesinden kalan kahve değirmeni
II. Duvarda asılı İstiklal Madalyası
III. Anne ve babasıyla çektirdikleri fotoğraf
ögelerden hangisi ya da hangileri millî kültürü yansıtır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aslıların evindeki; I. Ninesinden kalan kahve değirmeniII. Duvarda asılı İstiklal MadalyasıIII. Anne ve babasıyla çektirdikleri fotoğrafögelerden hangisi ya da hangileri millî kültürü yansıtır? sorunun cevabı "I ve II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Sivas Kongresi’nin;I- Bütün millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıaltında birleştirilmesiII- Temsil Heyetinin yurdun bütününü temsil etmesiIII- Manda ve himayenin reddedilmesi kararlarından hangisi veya hangileri ile MillîMücadele’nin tek merkezden yönetilmesi amaçlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi  Yahya Kemal Beyatlı’nın edebî özelliklerinden biri değildir? 1071o nin esas ölçüsü kaç derecedir? ( 9 x 10 000 000) + (8 x 1 000 000) +   ( 6 x 10 000) + ( 3 x 1000) + (2 x 100) + (7 x 10) + ( 9 x 1)Çözümlemesi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına (D), yanlış olana (Y) yazınız.(....) Herkesin duygu ve düşünceleri birbirine benzer.(....) Kronolojik sıra, olayların zaman sırasına göre sıralanmasıdır.(....) Aynı yaşta olan insanlar aynı şeylere ilgi duyar.(....) Sinirli ve heyecanlı olma fiziksel özelliğimizdir.(....) Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri de planlı olmasıdır. Kur’an ı Kerim Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla yirmi üç yılda indirilmiştir. Kur’an’da inanç, ibadet, toplumsal ilişkiler, evlilik, insan hakları, ahiret, cennet – cehennem, dünya hayatı vb. pek çok konuda bilgiler yer alır. Yüce Allah bir ayette: “…insanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’an’ı indirdik” (Nahl 44) “ Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (Sav) namaz konusunda kendisine soru yöneltenlere; “ Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.” buyurmuştur.Yukarıdaki paragrafta anlatılan durum Peygamberimizin hangi yönünü açıklar?  İslam alimleri tarafından insanın ahlaki yönü dört temel erdem üzerinden ele alınmıştır.Hangisi bunlardan birisi değildir. Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü kavramının tanımını açıklar?  Kunut duaları aşağıdaki namazların hangisinde okunur?  Osmanlı Döneminde ; Can güvenliği, namus güvenliği, kişi güvenliği gibi haklar ilk defa yazılı olarak hangi anayasal belgede güvence altına alınmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz?  Macera kelimesinin eş anlamlısı nedir?