Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan bir oyun değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan bir oyun değildir? sorunun cevabı "Rugby" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Türk kültür, edebiyat ve folkloru açısından fıkra denince akla gelen ilk isimdir. Bir taraftan güldüren öte taraftan düşündüren fıkraları, Türk halkının olay ve olgular karşısında takındığı tavrın dokundurmalı ve esprili bir dille dışa vurumudur. O, fıkralarında Anadolu insanının ortak hayat tarzını, olaylara bakışını, gülmece anlayı- şını, alay ve eğlenme kültürünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. Bu fıkraların orijinallerine ulaşmak olanaksızdır. Çünkü bu fıkralar, ilk söylendikleri anda yazıya geçirilmemiş, zamanla sözlü gelenek içinde de- ğişikliklere uğrayarak günümüze dek ulaşmıştır. Fıkra kahramanımız 1208 yılında Sivrihisar’da doğmuş, 1284 yılında 76 yaşındayken Akşehir’de vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir.Bu parçada tanıtılan fıkra kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?  I have - - - - been to France. Aşağıdakilerden hangisi sadece beden ile yapılan ibadetlerden biridir? Aşağıda verilen meleklerin özelliklerinden hangisi yanlışıtr? Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre Talim ve Terbiye Kurulunda görevli şube müdürünün üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? İslam dininde güzel davranışlar ibadet olarak kabul edilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadet olarak değerlendirilemez? Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük sayı kaçtır? -4 ile +5 tamsayılarının arasındaki tamsayıların toplamı kaçtır?  Sen bana geç geldin Ben sana erken.Bu dizelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte en sonda yer alır? Günde 9 kilometre koşan bir sporcu 26 günde kaç kilometre koşar? Ahiret inancı, insanlara ruhsal bir huzur verdiği gibi sosyal yaşamda bazı kötülükler-den uzak kalmalarını da sağlar. İnsanın yaptığı bir iyilik veya kötülüğün karşılığını mutlaka göreceği inancı, onda sorumluluk duygusunu geliştirir. Ölçülü davranmasını sağlar.Bu paragrafa göre ahiret inancı aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?