Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cisimlerden hangisi ısıtılan bir maddeye şekil verilerek elde edilmemiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cisimlerden hangisi ısıtılan bir maddeye şekil verilerek elde edilmemiştir? sorunun cevabı "Tahta sıra" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlardandır?   Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi özel addır?  3 kg elmanın 1000 gramı yenildi. Geriye kaç gr elma kalmıştır? Ay’da ...................... bulunmadığından canlıların yaşayabilmesi mümkün değildir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? - Okul- Hastane- Çocuk Esirgeme KurumuVerilen kurumlar ve aşağıdaki bakanlıklar eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?   “ Ay, ne güzel, ne de tatlı bir çocuk!” diyen bir kişi, nasıl bir duygu içindedir?  Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin öğrencilere sağladığı faydalardan biri değildir? • İsteğimiz dışında çalışır.• Yapısı çizgili kaslara, çalışması düz kaslara benzer.• Çalışması süreklidir.Özellikleri verilen kas aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunur? Hareket halindeki bir cismi durdurmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Kant, doğru bilgiye ulaşmada akıl ve deneyin bir arada bulunması gerektiğini, tek başına aklın veya deneyin yetersiz olduğunu ifade etmiştir.Buna göre Kant’ın savunduğu düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? John  :Oh my God! It is our wedding anniversary today. I need to buy something for my wife.Ricky  :You can buy some flowers for her.John  :You are right. - - - -?Ricky  :Over there. Aşağıdaki konulardan hangisi anayasada yer almaz?