Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir? sorunun cevabı "Yağmur suyu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Türkiye’nin en çok satın aldığı ürünlerin başında,aşağıdakilerden hangisi gelir? Ayşe’nin kütlesi 35 kg’dır. Fatma’nın kütlesi ise Ayşe’nin kütlesinden 8 kg fazla olduğuna göre; ikisinin kütleleri toplamı kaç kg’dir? Masa yıpranır ve eskir, kullanılmaz hale gelir. Bu masa artık masa olmaktan çıkmış başka bir şey olmuştur. Fakat masayı masa yapan düşünce, önceden mevcuttur ve sonsuza kadar aynı kalır.Bu düşüncelere sahip olan bir filozof aşağıdaki yargılardan hangisini savunamaz? Aşağıdakilerden kaç tanesi Atatürk’ün önderliğinde yapılan yeniliklerden biridir?• Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi• Soyadı kanununun çıkarılaması• Ölçülerde (takvim, saat, uzunluk) yenilikler yapılması.• Padişaha başbakanlık hakkı verilmasi. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sert sessiz yumuşaması yoktur? Hangisinin gerçekleşmesinde kuvvetin etkisi yoktur?    Kate       : - - - -Nazlı    : I usually fry it.I sometimes grill it,too. Felsefenin sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Bora, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Öyle ki ismi “N” ve “K” harfleri ile başlayanlar haftanın her günü parklar­da serbestçe oynayabiliyorken diğerleri belirli günlerde oynayabilmektedir.  Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?  Aşağıdakilerin hangisinde  zamir  yoktur? Deniz ile Çağan’ın yaşları toplamı  39’dur.Çağan’ın yaşı, Deniz’in yaşının 3 katının 3 fazlası olduğuna göre ikisinin yaşları FARKINI bulunuz. Metabolizma sonucu oluşan atıkların seyreltilmesi ve vücuttan atılmasında suyun aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi vardır?