S:1

Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir?

Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir? sorunun cevabı "Buharlaşma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi maddi temizliğe uygun bir davranış değildir? Aşağıda verilen oyun alanlarından hangisi ya da hangileri güvenli oyun alanı değildir?I. Evimizin önündeki cadde II. Akarsu, göl, deniz kenarıIII. Mahallemizdeki çocuk parkı VI. Taşıt yolu kenarındaki boş arsa • Hırıltı• Öksürük• Nefes darlığı• Göğüste sıkışma hissiYukarıdaki belirtiler kronik akciğer hastalıklarından hangisine aittir? Yer kaplayan ve maddi olan tek töz vardır. O da maddedir. Varlıklar arasında nitelik farkı değil, nicelik farkı vardır; çünkü hepsi maddi cinstendir. Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? aydınlık – karanlık sözcük çifti arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetinin kişiye kazandırdıklarından biri değildir? Türkiyenin coğrafi konumu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin şahsı ötekilerden farklıdır? Her yıl, sonbaharda küskünlerin barıştırılması ve birliğin sağlanması amacıyla yapılan herhangi bir ocağa veya cemevine bağlı bulunan kimseler bir araya gelip kurban kestikleri, tüm canların, bu kurban lokmasına maddi katkıda bulundukları, küskünlerin barıştırılıp elde edilen nimetler için Allaha şükrettikleri cemdir.Tanımı yapılan bu ceme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zararverme ihtimali daha fazladır? Merak öylesine tehlikeli bir canavardır ki bir kez eline düştüğünüzde onun dinmeyen iş- tahına yetişmek için sonu gelmez bir çabaya kapılırsınız.Bu cümlede altı çizili söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Gezegenler Güneşe yakınlıklarına göre iç ve dış gezegenler olmak üzere iki gruba ayrılılar. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi iç gezegenlere ait bir özellik değildir? 1 düzinenin 3 katı kaçtır? 1B8003: Yüz sekiz bin üç Yukarıda okunuşu verilen sayıda B yerine hangi rakam gelmelidir? Öğrenciler hayvanat bahçesini gezerken develer Ahmetin dikkatini çeker. Bu konuda Ahmet ile öğretmeni arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir.Ahmet : Develerin sırtları neden şişkin?Öğretmen : O kısma hörgüç denir ve içerisinde yağ depolanır. Bu şekilde çöl ortamında susuzluğa uzun süre dayanabilirler.Ahmet : Neden uzun kirpikleri var?Öğretmen : Çöl ortamındaki fırtınalardan daha az etkilenmek için.Ahmet : Ayakları neden çok geniş ve büyük?Öğretmen : Kum üzerinde batmadan daha rahat yürüyebilmeleri için.Bu konuşma aşağıdakilerden hangisini açıklamaya yöneliktir? "Müslümanların bir kısmının kılmasıyla diğerlerinden kılma yükümlülüğünün kalktığı namaz hangisidir?" Cemile, hangi cevabı verirse öğretmenini memnun eder? Hangi cümlede altı çizili kelime adıl olarak kullanılmıştır? Kuzunun biri su içiyormuş.Aç bir kurt çıkagelmiş yukarıdan:"Sen kim oluyorsun daSuyumu bulandırıyorsun benim?" Yukarıdaki dizelerde tırnak içindeki sözlere göre kurt için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Allahın isimleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin maddelerinden bazıları şunlardır -Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, alıkonamaz ve sürgün edilemez - Herkes, herhangi bir devletin sınırları içinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkına sahiptir. - herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mal ve mülk edinme hakkı vardır. Yukarıda verilen bilgilerde kişilerin sahip olduğu temel haklardan hangisine değinilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir