Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangisi katı maddelerin özelliği değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangisi katı maddelerin özelliği değildir? sorunun cevabı "Sıkıştırılabilirler." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti ( ‘) yanlış kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatının görevleri arasında yer almaz?  Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın belirtilerinden değildir? Gül hasretinle yollara tutsun kulağını Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizarBu beyitte geçen edebîsanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbirvarlık kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır.Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Roni ‘nin kütlesi 34 kilogramdır. Roni’ nin anne ve babasının kütlesi eşittir. Annesinin kütlesi Roni’ nin kütlesinin 2 katından 5 fazladır.Roni, anne ve babasının kütleleri toplamı kaç kilogramdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “yaşlı” sözcüğü diğerleriyle eş seslidir? Valilerce re’sen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar tebliği tarihinden kaç gün içinde sicile geçer? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde Türkçülük akımının kültür ve edebiyat alanındaki yayın organlarından biri değildir? Kişi, lakabı ile anılır. Eskiden Anadolu’da buna çok önem verilirdi. Herkes ailesi, sülalesi, lakabı ile bilinirdi. Toprakyiyenler, Yılanoynatanlar vb. gibi ilk bakışta garip hatta komik lakaplar da bulunmaktadır ama bunların mutlaka bir sebebi vardır. Bizde asalet Avrupa’daki gibi sınıf ayrı- mına dayanmaz. Aristokrasi, burjuvazi, feodal beylikler falan yoktur. Bizde asalet, ahlak ile belirlenir; parayla, mevki ve makamla, madalya ile değil.Bu parçadan yola çıkılarak edebiyatın aşağıdaki hangi bilim dalı ile ilişkili olduğu söylenir? “Bu sene geçen seneye göre daha başarılısın.” cümlesinde başarılı olan kimdir? ''Hepiniz çobansınız. Hepiniz gözetiminiz altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici yönetimindekilerin çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Sonuç itibariyle hepiniz çobansınız.''Yukarıdaki hadis-i şerifte vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisidir?