S:1

Aşağıdakilerden hangisi katıdır?

Aşağıdakilerden hangisi katıdır? sorunun cevabı "Toz şekeri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Gün ışığı penceremden içeri sızıyordu. dizesinde kaç tane ulama yapılabilir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ülke yer yer işgal edilmişti. Azınlıklar işgalci güç- lerle iş birliği yaparak vatanımızın bölünmesi için çalışıyordu. Osmanlı idaresi ise olaylara karşı halkı sükûnete çağırmaktaydı. Kurtuluşu kendisinde gören halk, Kuvayımilliye birliklerini kurarak düşmanla mücadeleyi başlattı.Buna göre Kuvayımilliye ruhunun oluşmasında;I. İstanbul yönetiminin pasif tutumuII. İtilaf Devletlerinin Anadoluyu işgaliIII. Azınlıkların faaliyetleriIV. Büyük Millet Meclisine karşı isyanların çıkmasıdurumlarından hangileri etkili olmuştur? Bir öğrenci evinden okuluna varmak için 158 m yol yürümüştür. Daha gideceği 35 m yol kaldığına göre evi ile okulu arasındaki uzaklık kaç metredir? Kanuni Sultan Süleyman Döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine adli ve malî kapitülasyonlar verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramı içinde değerlendirilemez? İnsanlar çalıştıkça tecrübe kazanırlar.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Bir gece bir odada dört arkadaş toplandık Bir uzak rüya olan geçmiş günleri andıkToplanmak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki nesne sanatın ve estetik kavramlarının sadece birisini içerir? Bir adam gelip Hz. Muhammed (s.a.v.)e ; Ey Allahın Rasulü! Hoş sohbet etmem, güzelce bakıp sahip çıkmam konusunda en çok hak sahibi olan kimdir? diye sorunca Efendimiz ona 3 kere aynı cevabı vermiştir.Hz. Peygamberin bu cevabı aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberin (sas) Medineye geldikten yaptığı etkinliklerden biri değildir? Sekiz gün kaç yarım saat eder? Dünyaya geldiğim anda. Yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa. Gidiyorum gündüz gece. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?I ) Uyak düzeni aaab dir.II ) Yarım uyakla yazılmıştır.III ) 8 li hece ölçüsü kullanılmıştır.IV ) Redif vardır. Kimsenin kimseyi tanımayacağı kadar kalabalık, karışık ve telaşlı bir durum. anlamına gelen deyim hangisidir? Seyahatname adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir? Eski Türk devletlerinde tanrı tarafından verildiğine inanılan güç.Tarihte bilinen ilk Türk devleti.Ölen kişilerin arkasından yapılan cenaze töreniYerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti​Yukarıda verilen ifadelerden hangisinin açıklaması aşağıdaki şıklarda yoktur? Allahın kitabına karşı öncelikli görevimiz, onu gönülden sevmektir. Allahı sevdiğimiz gibi Kuranı da sevmeliyiz. Ona, Allahın sözü olduğu için saygı göstermeliyiz. Ona olan sevgi ve saygımızı ifade etmenin yolu, yalnızca onu öpüp başımıza koymak değildir.Buna göre Kuranı sevdiğimizi en güzel nasıl gösterebiliriz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tekil isimdir? Bir sayının 5 katı ile 3 katının farkı 250 olduğuna göre,bu sayı hangi sayıdır? Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ,maddenin yapısında değişme olur ? Ülkemizin bağımsızlığını tüm dünyaca tanındığı ve ülkemizin şimdiki sınırlarının belirlendiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir