Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır? sorunun cevabı "Benzin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Girişimci insan açık fikirli olan, değişen şartlara uyum  sağlayıp gözlem yaparak fırsatları değerlendiren kişidir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi girişimci bir insanın  özelliklerinden biri olamaz? İnsanda lenf sıvısı içeriğinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? Bilimsel yöntemin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Clark : What do you think of romantic movies?Maria : - - - -. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinde mal ve can kaybı diğerlerine daha fazladır? “22 Haziran 1919”  tarihinde yapılan toplantıda “ Vatanı ,milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı ,aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır ? 45 sayısını 15’e böldüğümde bölüm kaçtır? Mitos, epos, logos; evreni, dünyayı ve insanı anlama çabası olarak karşımıza çıkan insanın kültürel basamaklarıdır. Mitoslar, insanlığın çocukluk döneminde ortaya çıkmış, evreni, insanın varlığını ve onun edimlerini, düş gücü ile oluşturulan kutsal modeller yoluyla anlamlandırma tarzının ürünleridir. Epos ise mitosların artık toplumsal- kültürel gelişmelerle birlikte, edebi bir hal almış halidir. Logos, Antik Yunan doğa bilginlerine göre “gerçeğin insan sözüyle dile gelmesi” dir. Logos, insanda düşünce, doğada kanundur. Düşünürün görevi, logosu bulmak, sırlarını açığa çıkarmak, insan sözüyle dile getirmektir. Logos kavramıyla ifade edilen, doğayı yine doğal olanla anlama ve açıklama çabasıdır.Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi çoğul isimdir? Günümüzde iletişim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha az etkilidir? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki anlaşmazlık nedenlerinden değildir?