S:1

Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır?

Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır? sorunun cevabı "Benzin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Ağacın dalında 39 tane kuş vardı. 8 tanesi uçtu. Ağacın dalında kaç kuş kaldı? Sıkıntılara ve zorluklara göğüs gerip tahammül etmek, başa gelenler karşısında Allaha dayanıp ona güvenmektir.Bu cümlede tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bilgisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Demokratik bir ülkede vatandaşların herhangi bir kısıtlamaya veya zorlamaya bağlı olmaksızın düşüncelerini açıklayabilmeleri, demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir? Eski Türk veraset anlayışına göre ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır. Bu uygulamanın;I. Merkezi otoritenin zayıflamasınaII. Taht kavgalarının görülmesineIII. Devletlerin kısa ömürlü olmasınaverilen durumlardan hangilerine neden olduğu söylenebilir? Mehmet de annesi ......................öğretmen olmak istiyordu. cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aysel 5 yıl önce 9 yaşındaydı. Ablasının yaşı Aysel' in yaşının 2 katı olduğuna göre, Aysel ile ablasının yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? • Bir devlette yasaların yasama, yürütme, yargı organlarını bağlaması,• Yargının hür ve bağımsız olması• Kişilerin hukuk önünde eşit olmalarıVerilen özellikler demokrasinin öncelikle hangi ilkesinin gereklerindendir? Sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? İtilaf Devletlerinin, Çanakkale Cephesini açmaktaki amaçlarından biri de Rusyaya yardım etmekti.Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletlerinin bu amacına ulaşamadığının kanıtı olabilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi istihdam şekillerinden birisi değildir? 9 birlik ve 8 onluktan oluşan sayı kaçtır? Dallarda oynaşır yeşil yapraklarAğaca taç olur renk renk çiçeklerÇimenler cömertçe her yeri kaplarArılar çiçeği öperler tek tekBu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Milli bayramlarımız insanlarımızın bir araya geldiği önemli günlerdir. Sevinç ve coşku içinde kutlanan milli bayramlarımız, milletimizin büyük mücadeleler vererek vatanımızı kurtarmalarının sembolüdürler. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan biri değildir? Cismi olduğundan daha büyük gösteren ayna çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen kuruluşlardan hangisi ülkemiz dışında hizmet veren yardım kuruluşu olarak gösterilebilir? Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir