Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki yakıtlardan hangisi katı yakıttır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki yakıtlardan hangisi katı yakıttır? sorunun cevabı "Kömür" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Sevinç, kıvanç, acı, korku anlatan cümlelerin sonuna hangisi konur?  Pazardan meyve seçerken hangisini yapmamız doğru değildir? İşgallere karşı Osmanlı Devleti ile Mustafa Kemal’in tutumu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?   Hangi sözcük çifti anlam bakımından farklıdır?  Dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini veren - - - -olmuştur. Büyük bir kültür birikimine sahip olan yazar, çeşitli konu-larda görüşlerini anlatmış, bunu yaparken kendisini, dolayısıyla insanı anlatmıştır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Dünya Savaşı sonunda İzmir ve çevresinin işgal eden devlet hangisidir? “Aysel, Ankara'nın kültürünü anlatan kitap okuyor. “ Cümlesinde özel isim olan kaç tane sözcük vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri yoktur?   “…….. de benim gibi öğretmen olmak ister misiniz?” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır? “Dün izlediğim film oldukça güzeldi.” Cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?            Nörofizyolojik kurama göre beynin işlevini yerine getirmesinde sonradan kazanılan zengin yaşantıların önemli rol oynadığı savunulmaktadır. Çocuklukta kazanılan yaşantıların, yetişkinlikte kazanılanlara göre daha etkili olduğu düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi nörofizyolojik kurama göre uygun bir öğrenme ortamı özelliği değildir?