Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin hacmini ölçmek için kullanılır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin hacmini ölçmek için kullanılır? sorunun cevabı "Dereceli silindir kap" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerin hangisi almış olduğu ekten ötürü “büyük ünlü uyumu” na uymaz? Yeni doğan bir bebeğin doğar doğmaz ilk elde edeceği hak, aşağıdakilerden hangisi olabilir? "Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına 'Rol' denir" tanımına dayanarak İlköğretim 5. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir? * sevgi   * saygı    * nezaket   * hoşgörüBu değerlerden kaç tanesi görgü kuralları ile ilişkilidir? - - - - , I would lend it to you. İlk Türk devletlerinde hukukun temelini “töre” oluştururdu. Törenin oluşumunda; Kut inancı ile kağanlar tarafından konulan kurallar, kurultayda alınan kararlar ve kağanın iradesiyle toplum içinde yavaş yavaş oluşan gelenekler etkili olmuştur. Kağanlar da dâhil herkesin töreye uyması zorunluydu. Töre denilen bu kurallar çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletlerinde de etkili olmuştur. Bu bilgiye göre töre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda verilen besinleri bitkisel-hayvansal olarak sınıflandırdığımızda hangi besin diğerlerinden farklı olur? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinin tamamında canlı varlıklar verilmiştir? ‘’Onunla ben iyi arkadaşız.’’ cümlesinde kaç sözcük vardır? RibozomEndoplazmik retikulumGolgiYukarıda verilen organeller için hangisi ortak bir özelliktir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süreile kontrol ediliyor.Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulamadeğildir?