Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir kutuda 4 tane bilye vardır. Bilye ile dolu kutu tartıldığında toplam kütle 380 gr gelmektedir. Kutunun kütlesi 100 gr olduğune göre bir bilyenin kütlesi kaç gr'dır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir kutuda 4 tane bilye vardır. Bilye ile dolu kutu tartıldığında toplam kütle 380 gr gelmektedir. Kutunun kütlesi 100 gr olduğune göre bir bilyenin kütlesi kaç gr'dır? sorunun cevabı "280" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ham petrol ayrımsal damıtma kulesine pompalandığında kulenin en alt kısmından alınan petrol ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Köpek ile kulübe arasında bir ilişki vardır. Aslan ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır? Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir?    Tropikal yağmur ormanları biyomunda bulunan bitkilerin kökleri yüzeye yakın yayılış gösterirken, çöl biyomundaki bitkilerin kökleri ise daha derinde yayılış gösterir.Bu durum iki biyomun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin şart- larından biri değildir? •  Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi.•     Bayramdan önce evi köşe bucak sildi.•     Ben onu sildim, bir daha onunla görüşmem.•     Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi.Yukarıdaki cümlelerde “silmek” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Kan hücreleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi 1479 ve 4821 doğal sayılarının en yakın onluğa yuvarlanarak toplanmasının sonucudur? Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na girerek;-Kaybettiği toprakları geri almayı-Ekonomik yaptırımlardan ve siyasi yalnızlıktan kurtulmayıhedeflemiştir. Buna  göre,  Osmanlı  Devleti'nin  aşağıdakilerden hangisini amaçladığı ileri sürülemez?  Anlatımda anlamı bilinmeyen sözcüklerin kullanılmamasına ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel özelliklerinden birisi değildir?