S:1

Bir kutuda 4 tane bilye vardır. Bilye ile dolu kutu tartıldığında toplam kütle 380 gr gelmektedir. Kutunun kütlesi 100 gr olduğune göre bir bilyenin kütlesi kaç gr'dır?

Bir kutuda 4 tane bilye vardır. Bilye ile dolu kutu tartıldığında toplam kütle 380 gr gelmektedir. Kutunun kütlesi 100 gr olduğune göre bir bilyenin kütlesi kaç gr'dır? sorunun cevabı "280" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kişisel özelliklerindendir? • Bilim bir üründür.• Bilim bir etkinliktir.Verilenler bilim felsefesinin hangi sorusuna verilmiş yanıtlardır? 1/5 kesri ile 6/30 kesrini karşılaştırırsak, sonuç aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi farklıdır? Hemen hemen bütün elektrikli araçlarda sigorta bulunur. Sigortalarla ilgili olarak öğrenciler görüşlerini bildiriyor.Ahmet: Sigortalar devre elemanlarının zarar görmemesi için kullanılır.Sevinç: Sigorta bir elektrik devresinden fazla akım geçtiğinde akımı artıran devre elemanıdır.Emel : Sigorta devrede güvenlik sağlamak amacıyla kullanılır.Bu öğrencilerden hangilerinin görüşleri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmelerin sebeplerindendir? Okulda, sınıf ortamında aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? 15 986 432 sayısındaki rakamlardan hangisinin basamak değeri en büyüktür? Doğu Cephesinde yapılan savaşın sonunda hangi antlaşma imzalandı? Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanıldığı yerlerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam,noktalama işaretine bağlı olarak değişmiştir.? Aşağıdaki olaylardan hangisi hava olayları arasında yer alır? Kloroplast organeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem yapım eki, hem de çekim eki almış bir sözcük vardır? "4 000 000 , 200 000 ,8 000, 10 ,9 basamak değerleri verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı devletinde ilk parayı kim bastırmıştır? Özgür bir ortamda, düşüncelerin rahatlıkla açıklanabilmesi olarak tanımlanan düşünce özgürlüğü; insanın aklına her geleni söyleyebilmesi anlamına gelmez. Özgürlük aynı zamanda insana sorumlulukta yükler.Yukarıda verilen bilgilere göre özgürlük hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ...................., tarihte Türklerin oynadığı oyunlardandır. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)e halk arasında Muhammedül-Emin denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Ahirete iman ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir