Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kütlesi ve hacmi olan varlıklara..............denir. Boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kütlesi ve hacmi olan varlıklara..............denir. Boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? sorunun cevabı "madde" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Günümüzdeki teknolojik aletlerde sığaçlar (kondansatörler) kullanılır.Buna göre;I.  BilgisayarlarII.  Cep telefonlarıIII.  Televizyonlarverilen bu örneklerin hangilerinde sığaç kullanılır? Dinimiz maddi ve  manevi temizliğe önem vermiştir. Buna göre İslamda temizliğe genel olarak ne ad verilir? Yediğimiz bir yemeğin tuzlu olup olmadığını hangi duyu organımızla anlarız?  Aşağıda verilen canlı âlemlerinden hangisindeki organizmalar prokaryot(basit) hücre yapısına sahiptir? Allah’ın (c.c.) birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri olmadığı anlamına gelir.”Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Cahiliye döneminde Hz. İbrahim’in dinine bağlı olan, Allah’ın birliğine inanan ve putperestliği reddeden kimselere ne ad verilir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir besinin taşıdığı özelliklerden biri olamaz? “Mallarını Allah yolun da harcayıp da arkasından başakakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya onların Allah katında has mükâfatlarıvardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.”Bakara 262.Yukarıdaki ayette zekat konusunda neye değinilmemiştir? Gençler stadın her yerini doldurmuştu.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Sümerlerin başkenti neresidir? Gebze ve Essen şehirlerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?