Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Dönme dolabın hareketi ne tür bir harekettir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Dönme dolabın hareketi ne tür bir harekettir? sorunun cevabı "dönme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi konunun dört ögesinden biri değildir?  564 190 sayısı için hangisi yanlıştır? Verilen iki yargıdan biri diğerinin sebebi ise bu tür cümlelere ................. denir.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi felsefeciden çok bilim adamının ilgilendiği bir konudur? Bakanlık birimleri,ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak,bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerde işbirliği içinde veri tabanı oluşturmak görevi MEB’nda hangi birime/müdürlüğe verilmiştir?                                    KORKULUK VE KIRLANGIÇTarlalardaki, bostanlardaki korkuluğu hepiniz bilirsiniz değil mi? Eski bir ceketi, yamalı pantolonu, hele hele yırtık pırtık şapkası ile çok hoştur. İşte bu korkuluklardan bir tanesi, sıcak bir bahar günü, kendi kendine türkü söylüyormuş. “ Hiç korkuluk da türkü söyler mi?” demeyin. Yalnız olunca hava da mis gibi bahar kokunca herkes bir şeyler yapmak ister. Bizim korkuluk da tarlanın üstünden uçup giden leyleklere, kırlangıçlara imrenerek bakıyor,  “Ah ne olur, bir tanesi türkümü duysa da yanıma inse.” diyormuş. Havada dönüp duran kırlangıçlardan bir tanesi aşağıya bir göz atmış. Gözlerine inanamamış. Aşağıda bir korkuluk, neşesi ile yeri göğü birbirine katmıyor mu!  Kırlangıç şöyle aşağıya doğru süzülmüş. Doğrusu ya her zaman görmeye alıştığı asık suratlı korkuluklara bu hiç benzemiyormuş.Korkuluğun üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?  İki bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucu 3/4 uzun boylu, 1/4 kısa boylu bezelye bitkileri elde edilmiştir.Buna göre çaprazlanan bezelyeler için ne söy- lenebilir? (Uzun boyluluk baskın özellik, kısa boyluluk çekinik özellik) Aşağıdakilerden hangisi çocuk hak­larından biri değildir? Sosyal haklarımız içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?       I. Uçan kuş   II. Paraşüt  III.  UçurtmaYukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine hava direnci etki eder? Süleyman karşıdan karşıya geçerken hangi ışığın yanmasını bekler?  Cengiz Han’ın ölümünden sonra oğulları tarafından kurulan devletlerden hangisi, Türkiye Tarihi üzerinde doğrudanetkili olmuştur?