Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda verilenlerden hangisinin hareketi aşağı – yukarı şeklindedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda verilenlerden hangisinin hareketi aşağı – yukarı şeklindedir? sorunun cevabı "asansör" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tanebulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”(Bakara suresi, 261. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Dünya'nın yuvarlak olduğu aşağıdakilerden hangisi ile kanıtlanmıştır?  Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?  ’’Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resulüh.’’ Sözüne ne denir? '' Siz onu bana bırakın. ''  cümlesinde kaç tane zamir vardır? My classmate invited me to - - - - with her friends. Kur’an-ı Kerim’de kaç sure bulunur? Bitkiyi dış etkilerden koruyan ve bitkilerde  fotosentezin gerçekleştiği organ aşağıdakilerden hangisidir? Türkler ölümden sonraki hayata inanmışlar, bu yüzden ölenlerin bazı eşyalarını mezarlarına koymuşlardır. verilen bilgideki mezarlar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? RibozomEndoplazmik retikulumGolgiYukarıda verilen organeller için hangisi ortak bir özelliktir? Türkler İslamiyeti kabul ederek;I. İslamiyetin yayılmasına katkı sağlamışlardır. II. Medreseler aracılığıyla bilimsel faaliyette bulunmuşlardır. III. İslam öncesi sahip oldukları kültürlerini tamamen kaybetmişlerdir.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Asıl gerçek olan ideaların dünyasıdır. Asıl gerçeklik, idealar olduğundan doğru bilgi ideaların bilgisidir. İdealar dünyası ancak akılla kavranabilir.Verilen ifade aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?