Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıskullanılmaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerin hangisinin yapımında mıknatıskullanılmaz? sorunun cevabı "kaşık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir öğretmen, mezuniyetsiz veya kurumunca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini terk eder ve bu terki kesintisiz kaç gün devam ettirirse yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır? Aşağıdaki sorulardan hangisi 5N 1K sorularından değildir? Mıknatıs bazı araçları etkiler ve onların zarar görmsine sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeye örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisi sindirilmeden kana geçen organik besindir?  Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan birisi değildir?  Bir aritmetik dizide a4= 7 olduğuna göre bu dizinin ilk 7 teriminin toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bilginin temel kaynaklarından değildir? “Uzun yıllar boyunca toprağın altında veya kayaçların arasında kalmış bitki veya hayvan kalıntılarına verilen addır.”Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? Sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? ‘’Mutlu olma sanatını çocuklara öğretmeleri gerekirdi;felaket başımıza çöktüğünde değil;büyük bir sıkıntımız olmadığı,hayatın acılıklarının ufak tefek aksamalardan ibaret olduğu zamanlarda.’’             Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki paragrafın anlatmak istediği düşünce ile aynı doğrultudadır?   Karlı ve buzlu havalarda yapılabilecek aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında ve İstanbul’da halka okunmasında rol oynayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?