Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ahmet: Arkadaşlar, kuvvet her zaman cisimlere etki etmez. Alinin açıklaması hangisine örnek olamaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ahmet: Arkadaşlar, kuvvet her zaman cisimlere etki etmez. Alinin açıklaması hangisine örnek olamaz? sorunun cevabı "Dağı itmek." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Atmosferdeki su miktarı yeryüzüne eşit dağılmamıştır. Ekvatordan kutup- lara ve kıyılardan iç kesimlere gidil- dikçe su buharı miktarı azalır.Bu bilgiden yararlanarak aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir? Evimizden arabamızla çıktık. 37 km 45 m gittik. Biraz mola verdikten sonra 42 km 56 m daha gidince, anneannemin evine geldik. Bizim evimiz ile anneannemin evi arası ne kadar uzunluktadır? Biyoçeşitliliğin sağlık ve ekonomi üzerinde yararları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin bu anlamda sağladığı yararlardan biri değildir? The weather is sunny today, I think it - - - - . Atatürk yaptığı inkılaplarıyla;I.     Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayıII.    Modern Avrupa ile Türkiye’yi bütünleştirmeyiIII.   Osmanlı kültürünü yeniden canlandırmayıdurumlarından hangilerini amaçlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allah’a inanmakla ilgili yanlış bir bilgidir.  İkişer ritmik sayarken yirmi altıdan sonra hangi sayı gelir? Bohr atom modelinin,I. Elektron dairesel yörüngelerde hareket eder.II. Uyarılmış atom temel hale geçerken foton yayar.III. Her bir elektronun belirli bir ortalama potansiyel enerjisi vardır.varsayımlarından hangileri daha sonra çürütülmüştür? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?   Verilen karışımlardan hangisi çözelti değildir? Aşağıdaki tümcelerde hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? Şahin Bey oğluna yeni bir bilgisayar almış; fakat eve geldiğinde aldığı ürünün çalışmadığını farketmiştir.Bu durumda Şahin Bey aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?