Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? sorunun cevabı "Osmanlılar ilk tersaneyi Gelibolu’da kurdular." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Türler arası etkileşimlerle ilgili,I. Bağ enerjisi yaklaşık 40 kj/mol’den daha az olan etkileşimlere zayıf etkileşimler denir.II. Kovalent bağ oluşturan atomların elektronegatiflik farkı arttıkça bağın polarlığı azalır.III. İyonlar ile polar moleküller arasında iyon-dipol etkileşimi oluşur.yargılarından hangileri doğrudur?               1+2+3 = 6......1. satır       4+5+6+7+8 = 30....2. satır9+10+11+....+15 = 84....3. satırHer satırda belirli bir kurala göre yazılan sayıların toplamı verilmiştir. Buna göre 10. satıra yazılacak olan sayıların toplamı kaç olur? Aşağıdaki nesne ikililerinden hangileri konulduğu kabın şeklini alır? “ Ey iman edenler Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının.ve doğrularla beraber olun) ( Tevbe:119) Yukarıda verilen ayette Müslümanlara hangi güzel davranış öğütlenmiştir? Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? 1. Bu projelerimi başkalarına anlattığımda hemen kendi fikirlerini söylüyorlar.2. Son zamanlarda kendimce yeni bir karar aldım.3. Onların bu fikirleri beni amacımdan uzaklaştırıyor.4. Bundan sonra yeni projelerimden kimseye söz etmeyeceğim.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Kant’a göre bilginin ham maddesi duyulardan gelir. Duyular aklın doğuştan getirdiği kategorilerin içine girer. Bu kategorilerde şekil alarak akıl ilkeleri ile işlenir ve böylece bilgi meydana gelirParçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bir paket bisküvi 150 gram gelmektedir. Buna göre iki düzine paket bisküvi kaç kg ve kaç g gelir? “Can dün ayakkabı almak için mağazaya gitmiş. ”Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Solunum için gerekli oksijenin havadan alınarak kana verilmesine ne denir  ?  Periyodik tabloda F elementi VIIA grubunda, Al elementi ise IIIA grubunda bulunmaktadır.Buna göre,I. Al elementi elektron alma eğilimindedir.II. F ametalik özellik gösterir.III. Birbirleriyle iyonik bağlı AlF3bileşiğini oluştururlar.yargılarından hangileri doğrudur?