Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? sorunun cevabı "Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarffiil yoktur?   Omurgalı hayvanlar içinde en gelişmiş hayvan grubu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yönüyle ‘’sorumluluk’’ ile ilgili değildir? İlk Türk devletleri olan Hun ve Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmazken Uygurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Erime sıcaklığında bulunan saf bir katı maddenin tamamen sıvı hale geçmesi için gerekli ısı miktarı hesaplanmak istiyor.Buna göre,1. Maddenin öz ısısı2. Maddenin erime ısısı3. Maddenin kütlesi4. Maddenin ısıtılma süresiifadelerden hangilerinin bilinmesi gereklidir?  Turkey is - - - - crowded than China. Peygamberimizin gençliğinde bir düğüne gitmesi sırasında orada uyuyakalması, eğlenceye ve kötü alışkanlığa yönelmemesi onun hangi özelliğini vurgular? Arkadaşlar, halk oyunları gösterisi önce Karadeniz Bölgesi ile başladı. Kemençe ve tulum eşliğinde horon tepildi. Arkasından Ege Bölgesi’nden zeybek, Ankara yöresinden misket, Bursa yöresinden kılıç-kalkan, Trakya’dan çiftetelli oynandı. Çok güzel bir gösteriydi.Yukarıdaki ifadelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir? Hangisi krokinin özelliklerinden değildir? 1. Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisine gelen mi eki soru eki olduğu için ayrı yazılır?