Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? sorunun cevabı "Bu olayın kahramanlarından Adile Hanım da oradaydı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

679  ?  965      sayı ilişkisinin doğru olabilmesi için soru işareti yerine hangisi konmalıdır? 14 Nisan 1936 tarihinde, İstanbul Alman Hastanesi’nde sabaha karşı dünyaya gelen Hilmi Yavuz çevresini, babasının kaymakam olarak görev yaptığı Orhangazi’de ilk defa idrak eder. Babasının sık sık tayini çıktığı için Kurtalan’a kadar bütün istasyonların adlarını bir çırpıda sayabilen küçük Hilmi “bir şehrin yerlisi” olmaya fırsat bulamayan memur çocuklarındandır. Orhangazi’de başladığı ilkokulu Terme’de, ortaokulu Siirt’te bitirir.Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Kuvvetle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? Protista alemindeki canlılar tek hücreli ya da koloni şeklinde bir araya gelmiş hücre topluluklarıdır.Aşağıdaki canlılardan hangisi protista âleminde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir?  Aşağıdakilerin hangisinde “dönmek” sözcüğü “ken- disini bir yandan bir yana çevirmek” anlamında kullanılmıştır? RibozomEndoplazmik retikulumGolgiYukarıda verilen organeller için hangisi ortak bir özelliktir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” anlamı vardır? Bir başkası tarafından hakkı ihlal edilen veya tehlikeye sokulan veya kendisinden haksız bir talepte bulunulan kimsenin, mahkemeden hukuki koruma istemesine ………………………….. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kasların ve iskeletin ortak görevlerinden biridir?   Âlimlerden biri, bir gün komşusunun sırt üstü yatarak “Allah’ım! Bana cenneti nasip et, bana şunu ver, bunu ver.” diye dua ettiğini işitir. Âlim kişi de komşusunun damına çıkarak gürültü yapar. Adam, ona: “Damda ne arıyorsun?” diye sorar. Âlim kişi, “Kaybettiğim devemi arıyorum.” der. Adam şaşkınlık içerisinde, “Damda deve mi aranır?” deyince o da cevabı yapıştırır: “Kuş tüyü yatakta sen cenneti arıyorsun da benim deveyi damda aramam mı sana tuhaf geliyor?”Bu hikâyede verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?