Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? sorunun cevabı "Bu bölgede hristiyanlık ne zaman yayılmıştır?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“7 – 19 “  sayıları hangi şıkta romen rakamları ile doğru verilmiştir?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir mali yıl içinde aşağıdaki kurumlardan hangisinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan fazla olamaz? “ Derslerine  çok çalıştığı için başarılı oldu.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?   60 + 40 = .......... işleminin sonucu nedir ?  "Bir terimin yakın cinsi ve yakın ayrımı ile yapılan tanıma özle ilgili tam tanım adı verilir."Buna göre, aşağıdaki tanımlardan hangisi, özle ilgili tam tanıma örnek olur? Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır?  Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden biri değildir? Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler "………………………" olarak adlandırılmaktadır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Burak 81 ve 65 sayılarını en yakın onluğa yuvarlayarak toplamıştır. Burak'ın yaptığı yuvarlama işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Geleneksel oyunlarımız hakkında verilen bilgilerden doğru olan bilginin başına D, yanlış olan bilginin başına Y koyunuz.  ( .....) Oyunlar, paylaşmayı, kendine ve başkalarına saygıyı öğretir( .....) Geleneksel oyunlar, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu köreltir.( .....) Geleneksel oyunlar için en az üç kişi gerekir.( .....) Kız ve erkeklere özgü oyunlar da vardır.( .....) Topaç çevirme, ip atlama geleneksel oyunlara örnektir Aşağıda verilen azınlıklar ve kurdukları cemiyetler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?   Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?