Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik
II. Ve la ilahe ğayruk
III. Ve Teala ceddük
IV. Ve celle senaük
V. Ve tebarekesmük
Sübhaneke duasının doğru bir şekilde okunabilmesi için, tabloda numaralandırılmış halde verilen bilgilerden hangilerinin yeri değiştirilmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Sübhaneke Allahümme ve bihamdikII. Ve la ilahe ğayrukIII. Ve Teala ceddükIV. Ve celle senaükV. Ve tebarekesmükSübhaneke duasının doğru bir şekilde okunabilmesi için, tabloda numaralandırılmış halde verilen bilgilerden hangilerinin yeri değiştirilmelidir? sorunun cevabı "II ve V" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir kaza anında yaralıya ilk müdahaleyi aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır? “Yavrucuğum! Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah kendini beğenmişöğünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman suresi, 13-19. ayetler) Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerin yer aldığı bu ayetteaşağıdaki kötü davranışlardan hangisi reddedilmektedir?  "180-145-128-174-192-102"Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 100 sayısına yuvarlanır? Bir günde 47 sayfa kitap okuyan babam 1 ayda kaç sayfa kitap okur? (1 ay=30 gün) Aşağıdaki durumların hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulamaz?  Hz. Muhammed’in sütannesinin ismi aşağıda- kilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlarınbaşına “Y” yazınız.(……) Gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Maraş ilimize Kahraman unvanı verilmiştir.(……) Kutup yıldızı güneyi gösterir.(……) Keloğlan,Nasrettin Hoca bizim milli kültürümüzü yansıtır.(……) Millî Mücadele’nin savaş dönemi Mondros Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.(……)Topaç çevirme,geçmişten günümüze gelen oyunlardan biridir. “Elmanın kilosunu kaça veriyorsun?” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam değişmez? I like Bodrum very much. I .................... to buy a summer house there.A) preferB) wantC) haveD) need Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak için bireysel olarak alabileceğimiz önlemlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde “hüzün yılı” olarak bilinen senede vefat etmiştir? Eğitim Bilişim Ağı olarak isimlendirilen ve içeriğinde eğitimle ilgili video, görsel, kitap, dergi gibi çok sayıda bilgi bulunan web sitesi aşağıdakilerden hangisidir?