Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Şarkılı oyunlar
II. İp oyunları
III. Dijital oyunlar
IV. Top oyunları
Verilenlerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarının bir türü olabilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Şarkılı oyunlarII. İp oyunlarıIII. Dijital oyunlarIV. Top oyunlarıVerilenlerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarının bir türü olabilir? sorunun cevabı "I,II ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Tek atomlu X ve Y taneciklerinin proton sayıları aynı, elektron sayıları ve nötron sayıları farklıdır.Buna göre X ve Y tanecikleri için; I. İzotopturlar.II. Kimyasal özellikleri farklıdır.III. Çekirdek kararlılıkları aynıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Kimler kan bağışında bulunabilir? Bir akvaryumda 26 tane balık vardı. Balıklardan 7 tanesi satıldı. Geriye kaç balık kaldı? Aşağıdakilerden hangisi meddah ile ilgili yanlış bir bilgidir? Bir çiftçi ürettiği 9500 kg patatesi 25 kilogramlık çuvallara doldurmuştur. Bu çiftçi çuvallardan birini 14 liraya sattığına göre tüm çuvalları sattığında kaç lira gelir elde eder? “ okul – mektep “ sözcük çifti arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? HZ. Hamza’nın Müslüman olmasına sebep olan olay nedir?  ”Araba farının elektriğini…………. sağlanır.”Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? Bitkilerde boşaltım olayı aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?  Hücresel solunum sırasında karbonhidrat monomerleri yağlara oranla daha az enerji verir.Buna rağmen enerji gereksiniminin karşılanması için yağlardan önce solunum tepkimelerine katılır.Buna göre sözü edilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Toplum yaşantısında iz bırakan, fikirleri ile toplumu yönlendiren kişilere- - - -   denir.Verilen bilgiye göre cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından hangisi Osmanlı Devletinin ekonomisini en fazla olumsuz etkileyen faktör olmuştur?