S:1

Yine geldi hazan mevsimi, ağaçlar yapraklarını döktüler. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Yine geldi hazan mevsimi, ağaçlar yapraklarını döktüler. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Sonbahar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
4, 9, 0 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük üç basamaklı sayı ile en küçük üç basamaklı sayının farkı kaçtır? Bakkaldan tanesi 75 kuruş olan yumurtalardan 24 tane aldım. Bakkala kaç TL ödemem gerekir? 8 X 5Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?16 - 3 = 52 ÷ .... 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir? Günde 3 saat ders çalışıyorum. Bir haftada kaç dakika ders çalışırım? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? Kişinin her türlü fikri, emeği ile meydana getirdiği ürünler(kitap, albüm, film vs.) üzerinde sahip olduğu hukuki haklara ne denir? Nazım Hikmet, duygu yüklü şiirler yazmış, yeri gelince onu duygusallık tahtından indirmeyi de bilmiştir. Şiirini kuru iletinin tuzağına düşmekten de kurtarmıştır. Nazım, toplumsal sorunları kendi yaşamının odağında sindirmiştir şiirine. Nazımın yalnızca okumuş kesimlerce değil, işçilerce de benimsenmiş olmasının temelinde yatan da budur.Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? annem kelimesinde kaç ses(harf) vardır? Şimdi 24 aylık olan kardeşim bir yıl sonra kaç aylık olur? Hangisi farklı bir kelimeden türemiştir? I. Bafeon (Koyunhisar) SavaşıII. Palekanon (Maltepe) SavaşıIII. Sırpsındığı SavaşıIV. Niğbolu SavaşıV. İkinci Kosova SavaşıYukarıdaki savaşlardan hangileri Haçlılarla yapılmıştır? I. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hâl ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.II. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.III. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ARI ŞEHRİ Arı şehrinde şimdiye kadar eşine rastlanmamış bir çalışma vardı. Keskin vızıltılarla bütün kovan inliyor... Arıların, düşmana karşı yürekleri hınç dolu. Düzgün taburlar ve bölükler hâlinde toplanıyorlar; her biri görevinin ne olduğunu bilerek iş başına koşuyor. Artık vakit gelmişti. Beyin emri üzerine görevliler ortaya çıktılar. Bunlar, kapının korunmasında ilk önce ileri atılacak kahramanlardı. Düşman hareketlerini öğrenmek için dışarıya gönderilen gözcülerden ikisi de eşek arılarının yaklaştığını haber verdiler. Şimdi etrafta derin bir bekleme sessizliği vardı. İlk safta çarpışacak olan askerler, üç sıra yaparak kapının önüne dizilmişlerdi. Arıların Dünyası "Arıların, düşmana karşı yürekleri hınç dolu." cümlesinde "hınç dolu" kelime grubuyla anlatılmak istenen nedir? "Gazete satıyorum." cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde düzgün yansıma gerçekleşir? Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir? Bu olayı biraz kurcalayıp gerçekleri ortaya çıkaracağım.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşına katılan devletlerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir