Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Tümce - Cümle kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Tümce - Cümle kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? sorunun cevabı "Zaman – Vakit" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“ Kıyılar girintili çıkıntılıdır.  Dağlar kıyıya diktir.  Aydın, Kütahya, İzmir ve Muğla illerinden bazılarıdır. İncir, zeytin ve üzümü meşhurdur. “Yukarda özellikleri sayılı bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Köprü, baraj, büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımızda ilk makale aşağıdaki gazetelerin hangisinde yayımlanmıştır? Seçenekleeden hangisi özel gereksinimi olan bireylerin hayatın içinde daha etkin yer alabilmeleri için yapılan  düzenlemelerden bir tanesidir ? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlama nedenlerinden biri değildir? "Kuş" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Selçuklu sultanı Alparslan, Bizans İmparatoru Romen Diyojen’i aşağıdaki savaşların hangisinde yenilgiye uğratmıştır? Yarbay Mustafa Kemal, 2 Şubat 1915’te 19. Tümen Komutanlığına atanmış ve bu tümenle düşmanın iki büyük saldırısını başarısızlığa uğratmıştı. Böylece Çanakkale’de İtilaf Devletleri’nin bozguna uğramasında büyük bir rol üstlenmişti.Mustafa Kemal’in bu görevde kazandığı tecrübe Millî Mücadele liderliğinde ona hangi açıdan katkı sağlamıştır? (Tuanet, eşinin kendisine yalan söylediğini düşünen efendisi Argan’a yardım etmek için bir gün doktor kıyafetine girerek onu muayene etmeye gider.)TUANET(Doktor kıyafetinde), ARGANTUANET – Affınızı istirham ederim efendim! Kusura bakmayın!ARGAN – Aman efendim safalar getirdiniz!TUANET – Bendeniz seyyar doktorum. Verin bana nabzınızı! Hadi, doğru at bakayım! Ben seni yoluna koymanın usulünü bilirim ha!Örneği verilen tiyatro parçasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ali 14’ten başlayarak geriye doğru birer ritmik sayıyor.Beşinci sırada söylediği sayı kaçtır? II. Dünya Savaşı’ndan sonra izlediği yayılmacı politikayı önlemek amacıyla Sovyetler Birliği’ne karşı on batı ülkesi ile ABD ve Kanada arasında kurulan ittifak aşağıdakilerden hangisidir? "Ormanda yabani ve evcil hayvanlar var." cümlesinde geçen "yabani" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?