S:1

İsrafilin (a.s.) sûr denilen alete üflemesiyle dünyanın düzeni altüst olacak, tüm canlılar ölecek ve dünya hayatı son bulacaktır. Bu olay ........................... kavramıyla ifade edilir.
Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

İsrafilin (a.s.) sûr denilen alete üflemesiyle dünyanın düzeni altüst olacak, tüm canlılar ölecek ve dünya hayatı son bulacaktır. Bu olay ........................... kavramıyla ifade edilir.Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "kıyamet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Mustafa Kemalin Vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayız sözü onun hangi özelliği ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime vardır? İleri ikişer ritmik sayarken 16dan önce hangi sayı vardır? Eskiden insanlar uzaktakilerle ne ile konuşabilirdi? Bir otobüste 13 yolcu vardır. Otobüse durakta 12 yolcu daha binerse yolcu sayısı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerindendir? MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelike göre hazırlayıcı eğitimin ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hudeybiye Antlaşması sonrası Peygamberimizle ittifak kuran kabile hangisidir? Bir gün Peygamberimize falcıların söylediklerinin bazı- larının doğru çıktığı söylenince Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir: Onların haberleri güvenilecek haberler değildir. Geçmişteki olaylara ilişkin sözleri, geleceğe de uyarlayarak yüzlerce yalanla aktarırlar. (Müslim, Selam, 12) Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir? Bir müzik dosyası 4 MB(MEGABAYT) olduğuna göre, 2 GB(GİGABAYT) kapasitesi olan bir USB Bellek kaç tane müzik dosyası alır? Mete Han, bütün Çin ülkesini egemenliği altına alabilecek güce sahip olduğu hâlde bunu yapmamıştır.Mete Hanın böyle davranmasında etkili olan neden, aşağıdakilerden hangisidir? Yurdumuzun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi hangi antlaşma ile olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi cenaze ile ilgili yapılması gereken sünnet davranışlardan biri değildir? Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin tek bir kişi veya kurumda toplanmasına ne ad verilir? Orta Asya;1. Türklerin tarih sahnesine çıktığı yerdir.2. Türkler dünyanın birçok yerine buradan yayıldılar.3. Türklerin ilk anayurdudur.4. Türkler buraya Avrupa kıtasından gelip yerleşmişlerdir.verilenlerden hangisi doğru değildir? Kanun ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi endokrin sistem hastalığı değildir? Çizgili kasların uzun süre çalışması halinde,I. Kreatin fosfatII. Laktik asitIII. GlikozIV. GlikojenV. İnorganik fosfatmoleküllerinden hangilerinin miktarında azalma görülür? Peygamber Efendimizin üç oğlan,dört kız olmak üzere yedi çocuğu dünyaya meydana geldi.Peygamber Efendimizin ilk çocuğunun adı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir