Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İsrafilin (a.s.) sûr denilen alete üflemesiyle dünyanın düzeni altüst olacak, tüm canlılar ölecek ve dünya hayatı son bulacaktır. Bu olay ........................... kavramıyla ifade edilir.
Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İsrafilin (a.s.) sûr denilen alete üflemesiyle dünyanın düzeni altüst olacak, tüm canlılar ölecek ve dünya hayatı son bulacaktır. Bu olay ........................... kavramıyla ifade edilir.Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "kıyamet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

"Derslerimize günü gününe ... " sözünde noktalı olarak bırakılan yere hangi kelimeyi getirirsek tam bir cümle olur? Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinde iyonik bağ vardır?                                          OKAN’IN RÜYASI Okan gece saat onda yatmış uyumuş. Uykusunda rüya görmüş. Rüyada beyaz bir ata binmiş. Kocaman bir dağın üzerine çıkmış. Dağın üzerinde bir saray varmış. Kapısı çok darmış. Okan kapıyı kırmış içeriye girmiş, Sarayda bir cüce varmış. Cüce Okan’a bir taç takmış.-Sen padişah oldun Okan, demiş. Okan çok sevinmiş.-Hani benim hizmetçilerim? diye cüceye  sormuş.Annesi Okan’ı uyandırmış.Okan uyandığına pişman olmuşOkan rüyasında hangi renk ata binmiş?  Orta Asya;1. Türklerin tarih sahnesine çıktığı yerdir.2. Türkler dünyanın birçok yerine buradan yayıldılar.3. Türklerin ilk anayurdudur.4. Türkler buraya Avrupa kıtasından gelip yerleşmişlerdir.verilenlerden hangisi doğru değildir? • Çevresinde gördüğü doğal ve beşeri unsurları ayırt eder.• Sunu yolu stratejisiyle soru-cevap etkinlikleri gerçekleştirilir.• “Yaşadığımız Yeri Tanıyalım” ve “Gezelim Görelim” ünitesi/konusu ele alınır.• Kavram haritası, poster sunuları, proje hazırlatma ve gözlem yaptırarak öğrenme düzeyleri belirlenir.Selçuk Öğretmen’in Sosyal Bilgiler dersi için hazırladığı günlük planının bazı bölümleriyle ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir. Buna göre, günlük plan hazırlanırken hangi bölüme değinilmemiştir? Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem fare hem de yaprak hücrelerinde ortak bulunur?  Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde son harfi yumuşar? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının birimlerinden biri değildir? İlk askerî başarısını, Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal, daha sonra görev aldığı cephelerde başarılı görevler yapmıştır.Bu bilgiden, Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki hangisi depremin şiddetini ve süresini ölçen alettir?