S:1

I.Dünya , kendi ekseni etrafında döner.
II.Dünya, Güneş etrafında belirli bir yörüngede dolanır.
III.Dünya,hem kendi ekseni etrafında hem de Güneşin etrafında hareket eder.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I.Dünya , kendi ekseni etrafında döner.II.Dünya, Güneş etrafında belirli bir yörüngede dolanır.III.Dünya,hem kendi ekseni etrafında hem de Güneşin etrafında hareket eder.Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I,II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Maddenin halleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anılın ağzı kulaklarına varıyor.Buna göre, Anıl için hangisi söylenebilir? Seyhan : You shouldnt eat junk food. Its bad for your skin.Salih : ............... I have a lot of acne. I should start eating fresh fruit and vegetables. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ahlaki özelliklerinden biri değildir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre mazeret izni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda ilk yardım malzemeleri ve hangi amaçla kullanıldığı verilmiştir.Hangi bilgi yanlıştır? MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelike göre temel eğitimin süresi kaç günden az olamaz? Aşağıdakilerden hangisi varlığın madde olduğunu (materyalizm) savunan düşünürlerdendir? Standartlara uygun üretilmiş mallarda ............ damgası bulunur cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlamalıyız? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz? 18 + ....= 98 - 25 Isıya dayanıklı cam imalatında, seramiklerde ve roket yakıtında kullanılır. Ülkemizde en çok çıkarılan madenlerden biridir. Son yıllarda çamaşır deterjanlarında da kullanılmaktadır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? İnsan vücudunda bulunan salgı bezleri aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirme amacıyla salgı üretemez? Mark studies at Sun Shine Primary School. Hes a forth grade student. His school starts at 8:00 a.m. He has double Maths and double Science in the morning on Fridays. Then, he has Art and P.E in the afternoons . Hes good at sports, so he likes P.E, but he isnt good at Maths because its difficult for him.What is Marks favourite lesson? Hangi cümle tür olarak diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,altı çizili sözcük çekim eki almamıştır. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına imanetmektir. Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır.Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir? Besmelenin anlamı nedir? Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir? I. Suyun donmasıII. Suyun buharlaşmasıIII. Naftalinin süblimleşmesiYukarıdaki olaylardan hangilerinde sistemin iç enerjisi artar? Uzlaşı ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Okulumuzda 489 kız öğrenci, kız öğrencilerden 97 az erkek öğrenci vardır. Okulumuzun mevcudu kaçtır? 17, 6 g C3H8 gazının tamamen yanması için en az NK kaç L O2 gazı gerekir?(C : 12 , H : 1) Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet sonrası destanlar arasında yer alır? Atardamarlardaki basıncın sürekli normalden yüksek olması durumu hipertansiyona neden olur.Buna göre,I. Damar sertliğiII. Kandaki tuz derişiminin artmasıIII. Kandaki lipit ve protein miktarının artmasıdurumlarından hangileri hipertansiyonun etkenlerindendir? Bir yazar, evrenselliği yakalayabilmek için önce yerel olmayı başarmalıdır.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? He never goes out at nights,..........? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Dünyanın en iç kısmındaki katman aşağıdakileden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Cumhuriyetçilik" ilkesi ile bağdaşmaz? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden birisidir? Okul öncesi öğretmeni Nilay Hanım, sınıfta yaptığı bir etkinlikte ilk önce öğrencilerin gözünü bağlamış ve önlerine birer tane meyve koymuştur. Daha sonra öğrencilerden elleriyle yoklayarak önlerindeki meyveyi tanımalarını istemiştir.Buna göre Nilay Öğretmenin kullandığı öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına konduğunda hangisi üçüncü sırada yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tercih etmek durumu söz konusudur? Mehmet, deniz ve Selin okula gelmiş mi? cümlesinde hangi kelimenin yazımı yanlıştır? İnsanın dişi üreme sisteminde olgunlaşan yumurta hücresi folikülün yırtılması ile yumurtalıktan atılır ve atılan yumurta kirpikli huni tarafından tutularak yumurta kanalına geçer.Bu olay menstrual döngünün hangi evresinde gerçekleşir? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi farklıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır? İtilaf Devletleri, tartışmalı görüşmelerden sonra I. Dünya Savaşının ilk barış antlaşmasını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamışlardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir