S:1

İçgezegenlerin en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

İçgezegenlerin en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Dünya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi bir Ermeni devleti kurulmasını amaçlamaktadır?   Aşağıdakilerden hangisi, alkolün karaciğere verdiği zararlardandır? Umre’de aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Atom taneciklerini ilk bulan bilim adamı kimdir? Cumhuriyet dönemi anayasalarının Osmanlı anayasalarından ayrılan en önemli fark nedir? Çocukların nabız sayılarının yetişkinlerden fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel düşünce dile getirilmiştir? “O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.Allah iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet) “O mü’minler ki, emanetlerine ve ahitlerine (verdikleri sözlerine) riayet ederler.” (Mü’minun suresi, 8. ayet)  Verilen ayetler aşağıdakilerden hangisini düzenlemeye yöneliktir? İsra ve Miraç hangi olaydan hemen sonra gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? İnsan yeme, içme, barınma ve korunma gibi birtakım temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Belli bir yaşa kadar anne-babasının desteği ile yaşar. Zamanla başkasına olan ihtiyacı azalır; ancak bu ihtiyaç hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmaz. Bu nedenle insan, yaşamını bir toplumun üyesi olarak yardımlaşma ve paylaşma içerisinde sürdürmek zorundadır.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Sağlıklı bir ortamda yaşama2. Eğitim görme3.  Oyun oynama4.  Grev yapmaYukarıdakilerden hangisi Çocuk Hakları kapsamı içinde yer almaz? Öğretmenimiz bizlere 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı hakkında duyuruda bulundu.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değildir? 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen anayasanın bazı maddeleri şunlardır:• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.• Yasama ve yürütme yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisine aittir. Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin, bu maddeler doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? İnsan haklarının gelişimi ile ilgili temel belgelerden olan Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı) aşağıdaki ülkelerden hangisinde yayınlanmıştır? Herkes konuşabilir, bir şeyler söyleyebilir. Asıl önemli olan bir uyum içinde konuşmaktır. İlk söylediğin ile son söylediğinin birbirini desteklemesidir.Bu metinde felsefenin hangi özelliğinden bahsedilmektedir?  Arda' nın 10 elması var. Arda elmalarının 1/2' ini Elif' e verdi. Arda' nın kaç tane elması kalmıştır? 400 cm kaç metredir? Atatürk’e göre İslam dini aşağıdakilerden hangisine önem vermemiştir? "Ben, sen zamirleri "-e" ekini aldıklarında ses değişimlerine uğrarlar."Açıklamasına göre; hangi cümlede ses değişikliğine uğramış zamir bulunmaktadır? 475 m uzunluğundaki yolun her iki yanına 25 m ara ile ağaç dikilecektir. Bu iş için kaç ağaç gerekir? Kardeşim de ele avuca sığmıyor.Yukarıdaki tümcede çocuğun hangi özelliği söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi “Kuyucaklı Yusuf” adlı eserin  yazarıdır? “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şura suresi, 30. ayet)Bu ayette insan ile ilgili olarak vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? İslam dinine girmek isteyen bir kişi ilk olarak hangi sözü söylemelidir? Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme türlerinden biri değildir? “Seni annenin ayaklarına iten kuvvet, baba korkusu değil, anne sevgisi olmalıdır.” cümlesinde büyük ünlü uyumuna aykırı kaç sözcük vardır? Tabaktaki köfteleri bütün bütün gövdeye indiriyorlardı.Bu cümledeki altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Felsefede sorular cevaplardan daha önemlidir. Her cevap bir sonraki soruya zemin hazırlamaktadır. Felsefenin günümüze kadar gelmesinde soruların önemli olması felsefenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?   Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y) yazdığınızda hangi şıktaki sonucu elde ederiz?1-(   ) Yaşama hakkı sadece çocuklarındır.2-(   ) Haksızlıklar, adalet ve eşitliğe duyulan güveni sarsar.3-(   )Büyüklerle , çocukların sorumlulukları farklıdır.4-(   ) Fakir insanlar tedavi edilmemelidir.    Erzurum Kongresi’nde, doğu illerinde kurulmuş olan millî cemiyetler, aşağıdaki hangi  isim altında  örgütlenmişlerdir? 684, 648, 864, 846, 486 sayıları “<” sembolü kullanılarak sıralandığında ortadaki sayı hangisi olur? Genellikle siyah renkte olan ve ilk çağlarda kesici alet olarak kullanılan kayaç türü aşağıdakilerden hangisidir? Yaşantı ve tekrar sonucunda, davranışlarda meydana gelen kalıcı değişmeye ve yeni davranış biçimlerinin kazanılmasına “öğrenme” denir. İçgüdü, refleks, fizyolojik uyum gibi nedenlerden kaynaklanan davranışlar öğrenme değildir.Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranıştır? Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı  bir kelime yoktur?A) Suratını bir karış asmıştı. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?  • Çeliğe sertlik vererek direnç kazandırır.• Metal eşyaların parlaklık kazanmasında kullanılır.• Antalya’da bulunan fabrikalarda işlenmektedirYukarıda özellikleri verilen maden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir