S:1

Ay tutulmaları sırasında Ay hangi evrelerde bulunmaktadır?

Ay tutulmaları sırasında Ay hangi evrelerde bulunmaktadır? sorunun cevabı "Dolunay" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? Bu haftanın verdiği Öğütleri tutalım.Bir lira artırıp Kumbaraya atalım.Okulunuzda kutladığınız aşağıdaki belirli gün ve haftalardan hangisinde bu şiiri arkadaşlarınıza okuyabilirsiniz? Kısa kenarı 12 m, çevresi 80 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçemizin uzun kenarı, komşumuzun kare şeklindeki bahçesinin bir kenarına eşittir. Komşumuzun bahçesinin çevresi kaç cm dir? Kayaçlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? 4-7-11-16-?-29-37-? sayı dizisindeki ? işaretlerinin yerlerine aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? İşidin ey yârenlerAşk bir güneşe benzer Aşkı olmayan gönül Misali taşa benzerBu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 37 500 sayısının % 0,01i kaçtır? Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 35 sayfa kitap okuyan Defne, toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Kayan yıldızı dondurur Ardahanın kışları dizesinde Ardahanın hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? SEFİLE... Izdırapsız, acısız, korkusuz huzur dolu bir uykudan başka bir şey veremeyeceğimi düşünerek bir yandan üzüntüye kapılmakla beraber bir taraftan da tesadüfen gözümün önünde açtığı şu müthiş, şu her türlü kötülüklerle dolu uçurumun kenarında ürkek ve çekingen boy- nunu büküp duran şu zavallı çiçeğin, bu an üç yaşında düşkün çocuğun elinden tutarak bakışlarını birkaç saat için olsun o müthiş, o gözyaşı dolu, o korku dolu manzaradan kurtarmayı başarmaya muvaffak olduğumu düşündükçe hiçbir şeye yaramayan, hiçbir bela ve fela- ketin acılarını dindirilmesine yardım etmemiş, gösteriş dolu hayatımın en hayırlı işini yapıyorum sandım ve bütün bir kış, balolarda, gösterilerde, tiyatrolarda har- canan paraların küçük bir kısmı bu gibi hayır işlerine ayrılsa insanlık ne büyük facialardan, kötülüklerden kurtulurdu düşüyle bir an için oyalandım.(Halit Ziya Uşaklıgil)Bu metnin temasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Avrupa Birliğine üye ülkelerin oluşturduğu yer Avrupa Birliği Bölgesi olarak kabul edilirse, aşağıdaki ülkelerden hangisi bu bölgenin dışında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak evde yapacağımız işlerden değildir ? İnsanların doğaya etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kur'an- Kerim indirildiği dönemde vahiy katiplerinin başında olan kimdir? Orduda onluk sistemi kuran Türk hükümdarı kimdir? Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı hangisidir? Bitkilerden tohum ve meyve oluşumunu sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki namazlardan hangisi yolculukta kısaltılmaz? Hiç kimse; her resmin bir ressamının, her kitabın bir yazarının, her elbisenin bir terzisinin, her binanın bir ustasının olduğundan şüphe etmez. Ortada bir eser varsa onu mutlaka bir yapan vardır diye düşünür. O halde içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir - - - vardır. Cümlenin akışına göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 115 sayının 5 fazlasının 20 katı kaçtır? ifadesinin sonucunu bulabilmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Nedim, şiir lügati zengin olmayan şairlerdendir. Bulduğu bir imajı veya hoşuna giden benzetme unsurlarını tekrar tekrar kullanır. Onun asıl kudreti ise dili kullanmadaki ustalığında saklıdır. Konuşma dilinden gelen söyleyişleri kullanmadaki dehası ve ahengi sağlamadaki titiz işçiliği onu çağdaşlarından ayırır. Kafiye, redif ve vezin kullanmadaki başarısı, şiirlerinde ritmik akışkanlığın sağlanmasında etkili olmuştur. Redif ve kafiye kullanımında geleneğe bağlı olan şairin ara sıra Türkçe kelime ve eklerle yaptığı kafiyelerdeki doğallık, daha önceki şairlerde az rastlanılan bir özelliktir. Nedim aruzun musikisini yakalayan ve şiirinde aruzu âdeta bir ahenk unsuru olarak kullanan divan şairlerinden biridir. Şiirlerinin bestelenmeye elverişli bir yapısı vardır. Onun için şairin yaşadığı dönemden başlayarak musammatları ve gazelleri bestelenmiştir.Bu parçadan Nedimle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi su sözcüğünün özelliği olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur.? Bir dondurma dolabında her birinin içerisinde 24 dondurma bulunan kutulardan 50 tane vardır. Buna göre 4 dondurma dolabında kaç adet dondurma vardır? If you dont water plants, - - - - . Seçeneklerden hangisinde sözcüklerin yapılarına göre türleri doğru verilmiştir? Dışarıda yağmur yağadursun Ve yağmur gibi sonsuz olan Gözyaşların ve sayıklaman Camlarda halka halka dursun Bu dörtlükte aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur? Kişinin kendi davranışlarını ve yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?. Kitap kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfatla nitelenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin güvenliğini sağlamakla görevli kişilerdir? Doru sağlıklı yaşamak için günde 10 bardak su içmektedir.Doru bir haftada kaç bardak su içmiştir? Peygamberimizin ismini duyduğumuzda aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Katolik kilisesini eleştiren fikirleriyle Reform hareketini başlatan Alman din adamı aşağıdakilerden hangisidir? Kenarlarının uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde, kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir.Çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 santimet- rekareden büyük olacağına göre en az kaç santimetrekaredir? Doğal çevreyi korumak için hangisini yapmamalıyız? Bir basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y) yazınız. ( ) Zengin insanların daha fazla hakları vardır. ( ) Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız. ( ) Çocuklar dinlenme boş zamanlarını değerlendirme oyun oynama ve eğlenme hakkına sahiptir. ( ) İnsan çevresine karşı sorumlu olmalı. ( ) İnsan, yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır. Murat, ilacını sabah saat 08:45 te içmiştir. Bir sonraki ilacını 1 saat 35 dakika sonra içeceğine göre ikinci kez ilacını saat kaçta içmelidir? Trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir