S:1

Aşağıdaki kelimelerin hangisi terim anlamlıdır?

Aşağıdaki kelimelerin hangisi terim anlamlıdır? sorunun cevabı "Penaltı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Konya Ovası söylenenin aksine küresel ısınma nedeniyle bu hâle gelmedi. Konyanın suyu, büyük ölçüde insan eliyle yok edildi. Suyun doğadaki döngüsünü hiçe sayarak yapılan baraj ve kanal inşaatları, on binlerce yasa dışı kuyu ve aşırı su tüketen şekerpancarı, bu acı sonu göz göre göre hazırladı.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir? (2x – 1) – (x + 10) cebirsel ifadesinin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydaları arasında değerlendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisinin özelliklerindendir? (I) Muallim Naci, edebiyatımızdaki aşırı değişme dönemi içinde tutumu iyi anlaşılmamış yeni sanata düşman, eskiye sıkı sıkıya bağlı olarak görülmüştür. (II) Göz için kafiye ilkesini benimsemiş, bu konuda Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışmalarda bulunmuştur. (III) Recaizade Mahmut Ekremin Demdemesine karşı-lık Zemzemeyi kaleme almıştır. (IV) Şiirin yanında eleştiri, anı, tiyatro, tarih alanında eserler vermiştir. (V) Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler yapmıştır.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Fitre kavramı ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Kroki çizerken aşağıdakilerden hangisini göstermemize gerek yoktur? Sınıfta öğrenciler sessizce kitap okuyor. Yukarıdaki cümlenin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyinpeşine düşme. Çünkü kalp ve göz bunlardansorumludur.(İsra suresi, 36. ayet)Bu ayette bilgi edinme yollarından hangisinedeğinilmiştir? Konuşmak her ne kadar iyiyse de, susmak bazen konuşmaktan daha iyi sonuç verir. Öyle ki, hiç ummadığı zamanda bile kişinin sarf ettiği sözlerbaşına iş açabilir; onu zor duruma sokabilir. anlamına gelen atasözü, hangisidir? Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede ve ne zaman dünyaya gelmiştir? Çiçekler açmaya başladı. Cümlesinde fiil olan kelime hangisidir? Etiket fiyatı 220 lira olan bir pantolon %30indirimle satılacaktır. Bu pantolonun indirimli fiyatı kaç liradır? Bilgisayarda görüntüyü izlememize yarayan donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz (s.a.v.) amcası Ebu Talib ile birlikte Şam'a ticaret için yolculuğa çıktığında Busrada verdikleri molada amcasına yeğenini geri götürmesini söyleyen kişi kimdir? Hava Boşluk Demiz Tuzlu Su Sesin yukarıda verilen ortamlardaki yayılma hızlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması hangisidir? (I) Çoğumuz fazla kilolarımızdan kurtulmak için çabalarız. (II) Hedeflerimizde ise kendimize yük olarak gördüğümüz vücut yağları vardır. (III) Oysa hedefte olması gereken en önemli unsur, beslenme alışkanlıklarımızdır. (IV) Bunu düzelttiğimizde diğer her şey düzelecektir. (V) Kilomuza bağlı olarak yaşam kalitemiz eskisine göre güzel olacaktır.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma söz konusudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur? Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir? Sertaç Öğretmene göre, öğrencisi Selinin ışık ve ses konusunu öğrenebilmesi için ihtiyaç duyduğu zaman miktarı 6 saattir. Seline tespit ettiği bu süreyi verirse onun istenilen hedefe ulaşacağına inanmaktadır. Sertaç Öğretmen, Carrollun Okulda Öğrenme Modelindeki hangi ilkeyi göz önünde bulundurmuştur? I. Kün TogdıII. AytoldıIII. OdgurmuşIV. ÖgdülmişKutadgu Bilig, bu dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder.Kutadgu Biligteki kahramanların temsil ettikleri değerler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? "Her horoz kendi çöplüğünde öter." cümlesinde hangi sözcük zamirdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kafa sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? Duvara çivi çakan birinin aşağıdaki duyu organlarından hangisini kullanmasına gerek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Canlılarda enerji ihtiyacının karşılanmasında aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Hangi cümlenin sonuna noktalama işareti yanlış konulmuştur? Kanun fit Tıp isimli eseri batı dünyasında tıp fakültelerinde yakın zamana kadar ders kitabı olarak okutulan, hastalıkları psikolojik ve bedensel nedenle- re bağlayan, aynı zamanda psi- kolojinin öncüsü olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? I- Hz. İsanın Yahudi soyundan gelmesiII- Hz. İsaya ilk inananların Yahudi olmasıIII- Yahudilerin seçilmişliğinin, işledikleri günahlar sebebiyle Hristiyanlara geçtiğine inanılmasıYukarıdakilerden hangileri Hristiyanlara göre Yahudiliğin önemini açıklar? Orman Haftası ne zaman kutlanır? Sardes Antik Kenti ve Bintepeler hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi Duaya örnektir? Aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? Bir otomobil, 8 litrelik benzinle 100 kilometrelik yol gidebilmektedir. Buna göre, bu otomobil 1000 kilometrelik yolu kaç litre benzinle gidebilir? 0,04 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dünyadan hiçbir haber yok; Yok bizi arayan soran kimsemiz. Öylesine karanlık ki gecemiz,Ha olmuş ha olmamış penceremiz.Bu dizelerin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? " Tilki, çok kurnaz bir hayvandır. " cümlesinde kaç kelime vardır? Bir dikdörtgenin kısa kenarı 30 cm, uzun kenarı 70 cmdir. Bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu %10 arttırılıp uzun kenar uzunluğu %10 azaltıldığında dikdörtgenin yeni çevre uzunluğu kaç cm olur? Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir