S:1

Aşağıdakilerden hangisinde Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son sureleri birlikte verilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisinde Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son sureleri birlikte verilmiştir? sorunun cevabı "Fatiha-Nas" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bir toplumun pek çok özelliği, yaşayışı, gelenekleri, dünya görüşü, yaşam felsefesi, inançları, bilim, teknik ve sanata katkıları o toplumun diline yansır; o toplumun dilinden izlenebilir. Bugün Köktürk Yazıtları, ulusumuzun 8. yüzyıldaki kültürüyle ilgili pek değerli ipuçları vermektedir.Bu metinde dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır? Osmanlı-Avusturya savaşları hangi tarihte olmuştur? Mekke ve Medine halkına surre (para kesesi) adı verilen hediyelerin her yıl gönderilmesine, aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde başlanmıştır? • Anadolunun ortasında, geniş ova ve plotolara sahip bir bölgedir• Tarım alanlarının en geniş olduğu bölgedir• Yaygın olarak buğday tarımı yapılmaktadırVerilen bilgiler aşağıdaki hangi bölgemize aittir? Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dillerinin özelliklerinden değildir? Zekat ibadetini yerine getiren bir Müslüman malından ne kadar zekat verir? Halkla ilişkilerde aşağıdakilerden hangisi personelde aranacak niteliklerden değilidir? Haram Aylar kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir ? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir bir özelliğidir? İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, iş yerinde verimli çalışma yapılabilmesi için çalışanların moral gücü ve ücretlerinin yükseltilmesi gibi konular psikolojinin aşağıda verilen hangi iş alanındaki uygulamalarına örnek olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Çevremde, dayak kadar zararlı olduğunu gördüğüm eski bir eğitim yöntemi de öğüt vermektir. Hiçbir çocuğun öğütlere kulak astığını görmedim. Oğluna durmadan yalan söyleyen babanın, doğruluk öğütleri vermesinden daha gülünç ne olabilir?Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamıştır? 5 , 8 , 0 , 3 , 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinde terimlerin yerleri değiştirildiğinde sonuç değişmez? Alınan yolun geçen zamana oranı .........., yerdeğiştirmenin geçen zamana oranı ......... dir. Cümlesinin fizik bilimi açısından doğru bir ifade olması için, boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kast sistemindeki Brahminler kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi ek alarak anlam değiştirmiştir? Duran nesneleri hareket ettiren, hareket eden nesneyi durduran veya yavaşlatan, nesnelerin şeklini veya yönünü değiştiren etkiye ne denir? Başka varlıklara benzemez, o her şeyden yüce ve farkıdır.Yukarıda açıklaması verilen sıfat aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ‘o sözcüklerinden hangisi işaret sıfatıdır? Hangisi birleşik isim değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde en çok ünlü harf kullanılmıştır? Ey İman Edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. (Nisa Suresi 29.Ayet)Yukarıdaki ayette biz Müslümanlara yasak edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede cümleyi söyleyen kişi kendisine ait bir özelliği belirtmektedir? Yavuz Sultan Selimin İran ve Mısır seferlerini araştı-ran bir tarihçi bölge hakkında iyi derecede coğrafya bilgisine sahiptir. Ayrıca Arapça ve Farsça bilmekte ve Osmanlıca metinleri çözümleyebilmektedir.Bu bilgilere göre bu tarihçi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fil, ormanda ne var ne yok ............. Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Misafir olarak gittiği bir evde çocuğun eve girer girmez yerdeki oyuncakları fark etmesi algıyı etkileyen faktörlerden hangisi ile açıklanabilir? İlk İslam donanmasını kuran halife aşağıdakilerden hangisidir? Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez? Aşağıdakilerin hangisinde ‘Küçük sözcüğü niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır? En yakın yüzlüğe yapılan yuvarlamalardan hangisi yanlıştır? Annem 9 m kurdelenin 3 m 36 cm' sini kullandı.Geriye kaç santimetre kurdele kaldı? Kültür mantarlarına, zehirli ve şapkalı mantarlara küflerin de üyesi oldukları gruptaki yaşam formlarına fungi adı verilir. Fungiler, ölü veya ölmekte olan bitki ve hayvanlarla beslenirler. Bunların küflenme ve çürümelerine yardımcı olur, ardından sularını besin niyetine emerler.Bu metinden aşağıdaki soruların hangisine cevap alınamaz? Everybody has a different plan for the future. Mine is being a teacher. Everybody wants to know why I want it. I know I wont earn a lot of money and become famaous. But it is a very rewarding job. I will have the chance to teach my students to distinguish right from wrong. I will change them and they will change the world. Do you understand why I want to be a teacher now?The writer wants to - - - -. Yeni kimlik kartımıza akıllı kart özelliğini ne kazandırmıştır? Kuranda bazı müteşabih ayetlerde; Allahın eli, Allahın yüzü gibi ifadeler geçmektedir. Bazı İslam âlimleri bu ifadelerden hareketle Allahın insan gibi elinin, yüzünün ve diğer azalarının bulunduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bazı İslam âlimleri ise bu ifadeleri, Allahın kudreti, Allahın zâtı şeklinde yorumlamışlardır.Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkışına etki eden sebeplerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerin hangisinde makale türüyle ilgili bilgi yanlışlığı vardır? Aşağıdaki hızlı tren hatlarından hangisi işletmeye açılmıştır? İşidin ey yârenlerAşk bir güneşe benzer Aşkı olmayan gönül Misali taşa benzerBu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir