Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmanın faydalarından birisi değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmanın faydalarından birisi değildir? sorunun cevabı "İnsanların ikiyüzlü davranmalarını sağlar " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Manyetik alan çizgileriyle ilgili olarak;I. Sonsuz sayıdadırlar.II. Sayıları, şiddetleri ile ters orantılıdır.III. Mıknatısın dışında N kutbundan S kutbuna doğrudur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur? “Ben bir trafik levhasıyım. Ben sadece okul önlerinde bulunurum.” diyen trafik levhası aşağıdakilerden hangisidir?   Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? Kiralık ev arayan bir kişinin beğendiği iki evden birincisinin aylık kirası 500 TL, aidatı 130 TL ve ikincisinin kirası aylık 600 TL, aidatı 100 TL’dir.3 aylık kira ve aidatı peşin ödeyecek olan bu kişi ikinci evi seçerse kaç lira fazla ödemiş olur? Aşağıdakilerden hangisi edebî eserler için söylenemez? A rabbit is ………………… than a turtle.. Kalansız bir bölme işleminde; bölünen 244, bölüm 14’dir. Bölen kaçtır? Elde bulunan kaynaklarla mümkün olan en çok ürünün sağlanması, yani belli bir ürünün mümkün olan en az kaynakla  elde  edilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? “59a” bir çift sayı ise “a” yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez? I. Aktif taşımaII. DifüzyonIII. FagositozIV. OsmozV. EkzositozYukarıda verilen taşıma şekillerinden hangileri yoğunluk farkı olmadan gerçekleşebilir? Aşağıdaki örneklerden hangisi gazların genleşmesi ile ilgilidir?