S:1

‘Alemlere Rahmet olarak gönderilen kendisine Kuran-ı Kerim kitabı verilen son peygamber hangisidir?

‘Alemlere Rahmet olarak gönderilen kendisine Kuran-ı Kerim kitabı verilen son peygamber hangisidir? sorunun cevabı "Hz. Muhammed (sav) " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Bize yükletilen kusurlardan başlıcası garb çeşnisinde olmasıydı. (...) ‘‘Milli sözünün yanlış anlayış ve tatbiki o zamandan sonra başlamıştı. Yetişirdi ki bir öykü yazan kimse kişilerini bir kerecik olsun Türk olmayan bir yerden almış olsun, bu affolunamaz günahı o işleyince artık o kalemi yalnızca kendi memleketinin âdetlerine ve insan örneklerine verse bile onun hatırasını silemezdi.Servetifünun Dönemi yazarına ait bu parçada yazarın zihniyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Kün TogdıII. AytoldıIII. OdgurmuşIV. ÖgdülmişKutadgu Bilig, bu dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder.Kutadgu Biligteki kahramanların temsil ettikleri değerler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Kurtuluş Savaşı sürecindeki Güney Cephesi aşağadaki gelişmelerden hangisi ile kapanmıştır? Ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemelerinin verdiği kararların doğru olup olmadığına davanın taraflarının itiraz etmesi olarak tanımlanan temyize başvurmaları halinde inceleyen yüksek mahkemeye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi il yönetimi organları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi, Türk - İslam devletlerinde şehirlerdeki ticari faaliyetlerin düzenlenmesiyle görevlendirilmiştir? Sokakta gürültü durmadan artıyordu. tümcesinde özne hangisidir? 10 tane yarım havuç yiyen bir tavşan kaç bütün havuç yemiş olur? 3/4 kesrinde 3ün bulunduğu bölüme ne ad verilir ? 170 sayısının 9/10' u kaçtır? Sınıfımızda 9 kız, 8 erkek öğrenci top oynuyor.Sınıfımızda kaç tane öğrenci top oynuyor? Göz kelimesinin sonuna aşağıdaki eklerden hangisini getirirsek bir eşya adı olur? Aşağıdakilerden hangisi rab kavramının anlamları arasında yer almaz? Aşağıdaki yöneticilerden hangisi farklı bir şekilde göreve gelir? T.C.Anayasasına göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? Yaptığı iyiliği başkaları duysun, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan adamdan pek hayır gelmez. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? • Liman ve demir yolu ile ülkenin ve dünyanın farklı yerleriyle irtibat hâlindeydi.• Ticari önemi nedeniyle çok sayıda yabancı tüccar tarafından ziyaret ediliyordu.• Avrupada basılan gazete, dergi ve kitapların kolayca temin edilebildiği bir yerdi.Selanike ait bu özelliklerden yola çıkarak şehirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma yaparken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir