Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Güzel olan her türlü işe başlarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Güzel olan her türlü işe başlarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz? sorunun cevabı "Bismillahirrahmanirrahim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişlerde uyulması gereken kurallardan hangisi yanlıştır?  Öğretmen, pikniğe giden 48 öğrenciye yarımşar litre meyve suyu verdi. Öğretmen kaç litre meyve suyu almıştır? Coğrafya öğretmeni; Cengiz’e Sivas ilinin fiziki özellikleri, Sinem’e ise beşeri özellikleri hakkında araştırma ödevi vermiştir.Buna göre, Sinem Sivas ilinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisine değinirse Cengiz’in araştırma konusuna girmiş olur? 2 kg elmanın 1000 gramı yenildi. Geriye kaç gr elma kalmıştır? 6. sınıf resim dersini yürüten öğretmenin, öğrencilerin resim becerilerini ölçmek için aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyacı vardır?  I-Habeşistan hicreti II- Miraç III- İlk vahyin gelişi IV- Taif yolculuğuYukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut isimdir? Canlıların doğal ortamda yaşamlarını devam ettirmesi için çevreye uyum sağlamasına adaptasyon denir.Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? I. TBMM dönemindeki;I. Hıyaneti Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasıII. İstiklal Mahkemelerinin kurulmasıIII. Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılmasıgelişmelerinden hangileri TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları önlemeye yöneliktir? Ampülü icat eden kişi kimdir? “ Babam, Ankara (  ) Kırşehir arası 180 km‘ lik yolu üç saatte gelmiş (   )“Cümlesindeki parantez içlerine sırayla hangi noktalama işaretleri nelerdir? Waiter :What is your order, Sir?You  : Five hamburgers, please.Waiter :Will you eat here?You  :No, - - - -, please.