Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
120 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
120 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır? sorunun cevabı "16" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir koşu pistinin uzunluğu 4650 metredir. Ahmet pistin 1805 metrelik bölümünü koştuğuna göre daha koşması gereken kaç metre yolu vardır? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (…….) Dünya hayatı sona erdikten sonra başlayacak olan hayata âlem denir.(…….) İslam’ın beş temel şartından biri de hacca gitmektir.(…….) Kur’an-ı Kerim’de toplam 100 sure vardır.(…….) Çevreyi kirletmek günah değildir.(…….) İlahi kitaplar Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini içerir. Türkiye’deki Müslümanlar bazı deniz hayvanlarını yemezken, uzakdoğu daki Müslümanların yemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? Fas’ta Cebelitarı Boğzıyakılarıdaki Tanca kentindedoğuş Hukuk ve din eğtimi aldıtan sonrahac göevini yerine getirmişve Mıı, Suriye, Hicazgibi merkezlerdeki ülübilginlerden dersler almışı.En ülüArap gezgin olarak tanıı. Mıı, Suriye, ArapYarıadası Irak, İan, Doğ Afrika, Anadolu, KuzeyTük illeri; Doğ Asya, Hindistan, Çn, Endüü veSudan gibi pek çk yeri gezip gömüşve buralarla ilgiliizlenimlerini 1355’te tamamladığıseyahatnamesindeanlatmışı.Bu parçda hangi anlatı tüükullanımışı? Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? Bir ekmeğin önce  1/5'ini , sonra 2/5'ini yedim.Geriye 50 gram ekmek kaldı. Ekmeğin tümü kaç gramdır?    Aşağıda bir doğal sayının bölükleri verilmiştir?Binler bölüğü: 034Milyonlar bölüğü: 102Birler bölüğü: 054Buna göre, doğal sayının okunuşu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 84, çıkan 12 ise eksilen kaçtır? Metin,arkadaşları ile konuşurken futbolun basketboldan daha eğlenceli olduğunu ve dünyada en fazla sevilen spor dalı olduğunu söylemiştir.    Buna göre Metin”in bu konuşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sevinç, kıvanç, acı, korku anlatan cümlelerin sonuna hangisi konur?  Kuvvet uygulandığında şekillerin­de değişiklik meydana gelen varlık­lardan hangisi kuvvetin etkisi kalkın­ca eski haline dönmez?