S:1

Hangisi 36 nın bölenlerinden değildir ?

Hangisi 36 nın bölenlerinden değildir ? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Güzel sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? Yeryüzünde kaç kıta vardır? Yolda yürürken de.................................kurallarına uymalıyız. cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? She had been - - - - very hard so that she could get a high mark from the exam. −3∙(2x − 10) + 4∙(x − 9) = 8∙(3 − 2x) − x denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi forum başkanında bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Mehmet Amca emekliliğin ardından köyüne dönmüş bağ bahçe işleriyle uğraşmaktaydı. Eşi öleli 3 yıl olmuştu. Onun özlemi bir taraftan, uzak şehirdeki evlat ve torunlarının özlemi bir taraftan sanki arada kalbini cendereye alıyordu.Eriksonun tanımladığı Psikososyal Gelişim Dönemlerine göre Mehmet Amcanın içinde bulunduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? Alanı 300 cm2 olan dairenin çapı kaç santimetredir? (π=3 alınız.) Doğu Anadolunun güvenliğini sağlamak için toplandığından bölgesel, aldığı kararlar bütün yurdu ilgilendirdiğinden de millî bir kongredir.Yukarıda hangi kongreden söz edilmektedir? Aşağıdaki kelimeler bir grup oluşturursa hangisi grup dışında kalır? • Gerçekçi edebiyat akımının şiirdeki biçimidir.• Sanat sanat içindir. görüşü benimsenir.• Duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem verilir.Özellikleri verilen şiir akımı aşağıdakilerden hangisidir? "1868" sayısı en yakın onluğa yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? ‘ Ona bu haberi evini bilen birisi götürmeli. cümlesinde aşağıdaki zamir çeşitlerinden hangisi yoktur? Şekil kelimesinin eş anlamlısı nedir? I. Bireyin verimliliğini artırır.II. Bireyin özgüvenini geliştirir.III. Bireylerde kişisel çıkar duygusu oluşturur.Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri bir gruba üye olmanın bireye yaptığı katkılardandır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbirleriyle eş anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi üretim yapan bir endüstri işletmesidir? UEFA 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkede yapılacak? Kural olarak önem sırasına göre gizlilik dereceleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Sevgili Peygamberimizin çocuklarla ilgili davranışlarından değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir