Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangisi 36 nın bölenlerinden değildir ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangisi 36 nın bölenlerinden değildir ? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi vücutta nabız alınabilecek bölgelerden biri değildir? Sofistlerle birlikte felsefenin yönünün değiştiğini söyleyebiliriz. Sofist filozoflar, doğa filozoflarının araştırdığı arkhe problemini felsefenin konusu olmaktan çıkarmış ve ilk defa “Doğru bilgi mümkün müdür?” sorusunu sormaya başlamışlardır. Bilgi insandan insana değişmektedir; çünkü her insan farklı duyumlarla bilgiler elde etmektedir.Buna göre Sofistlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed’in hadislerinin toplanması için büyük gayret gösteren Emevi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Modern tarım yöntemiyle tarım yapan toplumlarda görülmez?        I. Mavri-Mira Cemiyeti       II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti       III. Pontus Rum Cemiyeti       IV. Kilikyalılar Cemiyeti                      Yukarıdakilerden hangileri azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden değildir ?        Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı betimlemeye örnektir? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biri değildir?  70 litre meyve suyu 250 ml’ lik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi bir deyimdir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed annesini kaybettiğinde kaç yaşındaydı?  (1) Bir öğle vakti, çocukların önünde çok güzel bir kuşuçmaya başlamış. (2) Çocuklar da bu kuşun peşindenuzun süre gitmişler. (3) Üç oğlu ve bir keçisinin dışındahiçbir şeyi yokmuş bu adamın. (4) Sonunda kuş, küçükbir eve varmış ve evin çatısına konmuş. (5) Kraliçebunu duyunca çok kızmış, öfkesinden gözüne uykugirmemiş. (6) Çocuklar bu evin pasta ve böreklerdenyapıldığını görmüşler ve çok sevinmişler. (7) Sofradaçeşit çeşit yemek, tatlı, meyve ve içecek varmış.Bu parçadaki cümleler farklı masallardan alınmıştır.Aşağıdakilerin hangisinde aynı masala ait cümlelerbir arada verilmiştir?