Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
A → 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, B
Yukarıda A tam sayısının bölenleri verilmiştir. Buna göre, A+B en az kaçtır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
A → 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, BYukarıda A tam sayısının bölenleri verilmiştir. Buna göre, A+B en az kaçtır? sorunun cevabı "192" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Müslümanların Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu ilk savaş hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’e ilk inananlardan değildir? “ okul” kelimesinin eş anlamlısı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?  Yükseköğrenim görmüş, nitelikli, alanında uzman kişiler daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için gelişmiş ülkelere göç etmektedirler. Yukarıda hangi göç türü anlatılmıştır? Türk toplumu, konuksever bir toplumdur. Evine gelen insanları en iyi şekilde ağırlar. Onlara sevgi ve saygı gösterir. Yukarıda Türk toplumunun hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? “gel” eyleminin şimdiki zaman ikinci çoğul kişisi ile çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Kur’an-ı Kerim ayetlerini sözleri ve davranışlarıyla açıklamasına örnek olarak gösterilemez? Prokaryotkonjugasyonlarında sadece kalıtsal yapı değişikliği görülür.Bakterilerde görülen konjugasyonla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Her English is bad, so she speaks - - - - . “Bilgisayardaki görüntüleri ....................  oluşturur ve monitöre gönde­rir.” boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?