Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
24ün, 71 ile 190 arasındaki tam katları aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
24ün, 71 ile 190 arasındaki tam katları aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "72 - 96 - 120 - 144 - 168" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

itilaf Devletlerinin tüm gücüyle yüklendiği fakat aşama- dığı yer.Metinde hangi cepheden bahsedilmektedir? He won the car race  and  became the champion. He is - - - - driver of the  country. Bir araç 10 m/s hızla giderken hızını 3 s de 25 m/s ye çıkarıyor.Buna göre aracın ivmesi kaç  / ms2dir? Renk körlüğü geni X kromozomu üzerinden taşınan çekinik bir özelliktir.Renk körü bir erkek ile sağlıklı bir kadının evliliğinden doğacak çocuklar için,I. Renk körü baba ilgili geni kız çocuklarına aktarır.II. Erkek çocukların hiçbirinde bu gene rastlanmaz.III. Kız çocuklarının tamamı bu hastalığı gösterir.verilenlerden hangileri doğrudur? Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisini anlatan aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Peygamberimiz(sas)e bir adam gelmişti. Kalbinin çok katı olduğundan şikayet etmişti. Peygamberimiz(sas)in adama verdiği tavsiye aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlenin eyleminde “kendi kendine olma” anlamı vardır? Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış eserde dil bilimi, şiveler, tarih, coğrafya, din ve inanç konularına yer verilmiştir. Ayrıca eserde Türk boylarını gösteren bir harita da vardır.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Devlet kurum ve kuruluşlarıyla sorun yaşıyorsak hangi hakkımızı  kullanmalı-yız ? Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir? Türk milleti, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Millî Mücadele'yi başlatmıştır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Millî Mücadele'nin başlamak üzere olduğu dönemle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Beş altı dakikaya sığdırılan kısa müzikli oyunlara ne ad verilir?