S:1

5 + 52 : 5 - 12001 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

5 + 52 : 5 - 12001 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Aşağıdakilerden hangisi yerine göre isim de olabilir? Saka hükümdarı Alp Er Tunganın ölümü üzerine duyulan üzüntüyü dile getirmek amacıyla söylenen şiir,- - - - türünün en güzel örneklerindendir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir kenarı 16 cm olan karenin çevresinin 4 katı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde maddenin hal değiştirmesi olayı vardır? O bahçenin sahibi bildiğim kadarıyla Ahmettir. Cümlesindeki altı çizili sıfatın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi kelime kökü itibariyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözün cümleye kattığı anlam Ötekilerden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim Dönemi olaylarından biri değildir? Uzun kenarı 9 cm kısa kenarı 6 cm olan dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir? Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir? Komünitelerdeki canlılar arasındaki etkileşimlerden biri de av-avcı ilişkisidir.Buna göre aşağıda verilen canlı çiftlerinden hangisi arasında av avcı ilişkisi yoktur? Sanayi İnkılâbı sonucu ortaya çıkan sömürgecilik yarışı aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir? Uzun kenarı 12 cm kısa kenarı 8 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm'dir? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa D, yanlış ise Y yazınız. (.....) Kil tablet, papirüs ve parşömenler önemli yazı taşıyıcılarıdır.(.....) Ali Kuşçu XVI. yüzyılda Amerika kıtasını içine alan bir Dünya haritası çizmiştir(.....) Buharlı makinenin icadı ile kısa sürede binlerce kitap basılmış çok sayıda okuyucu bilinçlenmiştir.(.....) Newton yaptığı çalışmalarla kuyuklu yıldızların ve uzay gemilerinin izlediği ve izleyeceği yolu hesaplamıştır.(.....) XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupada yaşanan gelişmeler, günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına katkı sağlamıştır. Atatürke göre dini, mezhebi, ırkı, dili ne olursa olsun, kendini Türk sayan herkes Türktür. Burada Atatürk bir milleti meydana getiren özelliklerden hangisi üzerinde durmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır? Savaş ya da başka nedenlerle ülkeler arası yapılan nüfus değişimine ——————— denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı olmadığı halde çevresine ışık yayıyormuş gibi algılanan maddelerden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir