S:1

27 − 4 x 3 ÷ (8 + 4) işleminin sonucu kaçtır?

27 − 4 x 3 ÷ (8 + 4) işleminin sonucu kaçtır? sorunun cevabı "26" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümle değildir? Çevremizde çeşitli ağaçlar görürüz. Fakat bu ağaçların ortak özelliklerini yansıtan, o ağacı o ağaç yapan şey, yani ağacın asıl varlığı insanın zihninde mevcuttur. Düşüncenin dışında ve ötesinde bir nesnel dünya yoktur.Platon bu görüşüyle aşağıdaki kavramlardan hangisini temele almaktadır? 620 yılında Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği, her şeyini paylaştığı eşi ve en büyük destekçisi vefat etti. İslam tarihinde bu yıla hüzün yılı adı verilen bu yılda hangi yakınlarını kaybetti? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı betimlemeye örnektir? Osmanlı Devletinde,1718de imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730da Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönem aşağıdakilerden hangisidir? 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan birisidir? Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin kuruluş amacı Mustafa Kemalin topyekûn mücadele fikrine uygundur? (x + 4). (x − 5) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Dershanede matematik dersinden iki saat sonra coğ-rafya dersine giren Merve eve gidip o gün işledikleri dersleri tekrar etmiştir. Merve tekrar ederken coğrafyadersinde işlenen konuları hatırladığını, matematik konularının ise bir kısmını hatırlayamadığını fark etmiştir.Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Öğretmenimiz bizlere 10 Kasım Atatürkü Anma Programı hakkında duyuruda bulundu.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Ben o gün çalışmak için kütüphaneye gitmiştim. Görevliden yardım istemek için, Araştırdığım konu ile ilgili kitapları hangi bölümde bulabilirim? dedim. Görevli beni duymamışçasına, hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti. Bence bu, çok saygısızca bir davranıştı.Bu parçada aşağıdaki iletişim unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? T.C. Anayasasına göre adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin Çanakkale cephesini açmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? I. SuII. SıcaklıkIII. Kimyasal maddelerIV. pHVerilenler değerlendirildiğinde enzim çalışma hızını etkileyen faktörlerin tamamını birlikte belirten seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Derse – bugün – teneffüs – kaldım – geç kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturursak hangi kelime kullanılmaz? Yüce Allahın Hz. Âdemden Hz. Muhammede kadar bütün peygamberlerine bildirdiği, peygamberlerin de insanlara açıkladığı dinin adı aşağıdakilerden hangisidir? "Ben, Ayşe ve Tarık, bu akşam size geleceğiz." cümlesinde adın yerini tutan kaç kelime vardır? I. Dört dizeden oluşan, uyak düzeni aaxa şeklinde olan halk şiirinin en küçük nazım biçimidir.II. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılan, dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişen, kahramanlık temalı âşık tarzı halk şiiri nazım şeklidir.III. Türlü ezgilerle söylenen, bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşan anonim halk şiiri nazım biçimidir.IV. Dört dizeli bentlerden oluşan, savaş, yangın, deprem, salgın hastalık gibi konuları işleyen, oldukça uzun bir nazım biçimidir.Numaralı cümlelerde aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı verilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir