Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
4 onluk + 8 birlik şeklinde çözümlenmiş doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
4 onluk + 8 birlik şeklinde çözümlenmiş doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "48" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Tarihte güneş yılı esasına dayalı takvimi ilk bulan uygarlık hangisidir? Sadece Allah'a inandığı için şehit edilen ilk müslüman kimdir? Beş basamaklı 8326a tam sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için a’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Danıştay İkinci Dairesine aşağıdakilerden hangileri başvuruda bulunamaz? This is my mother.  _______ is Ece. Yukarıdaki  cümleyi en uygun şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir.        Aşağıdaki cümlelerin hangisi geçişlidir?   “Babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozmuştu. Beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rab- bim, bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütufkârdır. O, şüphesiz bilendir, hakîmdir.”Bu ayet aşağıdaki peygamberlerden hangisinin hayat hikâyesi ile ilişkilidir? Ali‘ nin 1 karışı 8 parmak uzunluğundadır. Ali, defterinin boyunu 2 karış 4 parmak olarak ölçüyor. Buna göre defterinin boyu kaç parmaktır? I was at the theatre with my friends - - - -. Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır? Aşağıda alışveriş sonrası aldığınız fiş veya fatura üzerindeki bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Ardışık üç sayının toplamı 99 dur. Bu sayıların en büyüğü kaçtır?