S:1

Birler basamağındaki sayının basamak değeri 8, onlar basamağındaki sayının basamak değeri 30 olan sayı kaçtır?

Birler basamağındaki sayının basamak değeri 8, onlar basamağındaki sayının basamak değeri 30 olan sayı kaçtır? sorunun cevabı "38" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi bireysel rehberlik hizmetleri verilirken dikkate alınan hususlardan biri değildir? Bir namazın vaktinde kılınmasına ...................., vakti geçtikten sonra kılınmasına ise ........................ denir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Karnum açdur karnum açdur karnum aç Rahmet itgil Tanrı bana kapu aç Uçmak aşından dilerven bir çanak Nûr hamîrinden iki üç bazlamaç Rahmetün çokdur denizdür ey Çalab Rahmetün eksülmeye sen çok saçBu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıfa giden Azru nun yapabileceği bir iş olamaz? Anadolu Yarımadasının orta kesimlerinde bulunan platolarda genellikle tahıl tarımı yaygın iken; Kuzeydoğu Anadolu platolarında hayvancılık faaliyetleri yaygındır.Yukarıda bahsedilen iki bölgedeki platoluk alanlarda yaygın olan ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinde etkili olan temel unsur nedir? Okullarda deprem tatbikatını hangi sosyal kulüp düzenler? I. Adobe Reader II. KM Player III. İnternet Explorer IV. Gom Player V. Winamp VI. KasperskyYukarıda verilen faydalı yazılımlardan kaç tanesi müzik veya video oynatma yazılımlarına örnek olarak verilebilir? 25 250, 45 484, 27 578, 73 954 sayılarını büyükten küçüğe doğru aralarına > büyüktür işareti koyarak hangisinde doğru sıralanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımızdan değildir? Cümlelerde altı çizili olarak verilen hangi kelime adın yerine kullanılmamıştır ? Aşağıdaki aletlerden hangisini sesin şiddetini arttırmak için kullanırız? Kerbela olayında aşağıdakilerden hangisi Yezid tarafından şehit edilmiştir? Savaşı sırasında düşman ittifakını bozan sahabinin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? Milli mücadele aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur? • Orta Avrupa toplulukları üzerinde kültürel izler bıraktılar.• Slavları ordu düzeni ve devlet örgütlenmesi alanında etkilediler.• Franklar tarafından yıkıldılar.Verilen bilgiler aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir? Birler, binler ve milyonlar basamaklarında 6 rakamı bulunan yedi basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sunu hazırlama programıdır? –11 = 3 – 2x​ denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir