Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Altı onluk üç birlikYanda belirtilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Altı onluk üç birlikYanda belirtilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "63" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir paket süt, 6 bardağı dolduruyor. 7 paket süt, kaç bardağı doldurur? Zaman, birçok şeyi değiştirir ama eski dostları değiştirmez.Her vakit bahane bulur işini yapmayan.Altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder?  Aşağıdaki durumların hangisinde varlığın hareketi için dışardan bir kuvvet uygulanması gerekmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şaşma” ve “beğenme” ifadesi vardır? Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu yönetim biçimlerine ne ad verilir? Bir toplumun gelişmişlik düzeyi eğitim düzeyiyle ilişkilidir.Kaliteli eğitime sahip olan ülkeler her alanda ileri gitmişlerdir.            Yukarıda verilen paragrafta eğitimin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?             “Selamün Aleyküm’’ sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özelliklerinden değildir? Işığın tam yansıma olayındanI. Sağlık sektörüII. HaberleşmeIII. Eğlence merkezlerinin süslenmesi durumlarından hangilerinde yararlanılır? Kapalı mekânların aşırı soğumasını engellemek için ortalama ------- konulur.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olaraktamamlar? 36 sayısının 38 fazlasının 16 eksiği olan sayı hangi sayıdır?