S:1

90 sayısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

90 sayısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Dokuz birlikten oluşur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir? Dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesine kıyamet denir. Kıyametin ne zaman kopacağını kimlerin bildiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? 8 km2 = ................. m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? PowerPointte her sayfa ..................denir. Bütün sayfalar birleşince .................. oluşturur? Can,17:20 ile 17:50 arasında top oynamak için annesinden izin almıştır.Can ın top oynayacağı zaman kaç dakikadır? Aşağıdakilerden hangisi Devleti oluşturan temel öğelerden biri değildir? Aşağıda verilen dört basamaklı sayılar, en yakın yüzlüğe yuvarlanmak istenmiştir. Hangisinde hata yapılmıştır? 176 + 217Yukarıdaki işlemi yüzlüğe yuvarlayarak tahmin eden Kadir kaç bulmuştur? I.Akciğerin hacmi büyür II. Diyafram kası kubbeleşir. III.Göğüs kafesi daralır IV.Göğüs kafesi büyür.Yukarıdakilerden hangileri soluk alırken gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir ülkede yönetime katılmak ve görüşlerimizi bildirmek için başvuracağımız yollar arasında sayılamaz? Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinde olması gereken özelliklere göre yanlıştır? Mekkede az da olsa, Hz. İbrahimden (a.s.) kalan doğru inancı sürdüren insanlar da vardı. Bunlara ne denirdi? Aşağıdakilerden hangisi 19 Mayıs' ta kutladığımız bayramdır? Peygamberimizin beslenmeyle ilgili tavsiyelerine uyup aşağıdakilerden hangisini yapmamalı­yız? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırlanan plana ne ad verilmektedir? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre ilköğretimle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi Demir İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. Toplam 124 km uzunluğunda olan demir yolunun 92 kmlik bölümü Türkiyeden, 32 kmlik bölümü ise Gürcistandan geçecek.Bu proje tamamlandığında aşağıdakilerden hangisine katkı sağlayacağı savunulamaz? Aşağıdakilerden hangisi Lenin ile ilgili doğru bir bilgi değildir? • Mezopotamyada Demir Devrinin sonunda yazının bulunmasıyla tarihi devirler başlamıştır.• Anadolu yazıyla daha geç tanışmasına rağmen bu dönem Tunç Devrine denk gelmektedir.Yukarıdaki bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Aşağıda Zeynepin odasında elektrikle çalışan araçlar verilmiştir. Hangisi diğerlerinden farklı bir enerji kaynağı ile çalışır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir