Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sayıları yazmak için .. kullanırız. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sayıları yazmak için .. kullanırız. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? sorunun cevabı "Rakam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’a göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır? 3,2 km – 2000m farkı kaç km’dir? Dünya’nın kendi etrafında dönüşü ile hangisi oluşmaz? 274 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlayıp, 25 eklersek hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdakilerden hangisinde öğrenmenin etkili olduğu söylenemez? Bir kenar uzunluğu 25 m olan kare şeklindeki arsanın çevresine 4 sıra tel çekilecektir. Buraya kaç metre tel gereklidir?                                                     İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.Balıkçı, nasıl bir balık tutmuş? 3 yarım litre 5 çeyrek litre kaç ml eder? “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.” (Enbiyâ suresi, 8. ayet)Bu ayetin ana mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Hi, buddies. I’m Jason. I am a student like you. You can guess my life. On weekdays, I get up very early in the mornings. Having breakfast is very important and healthy. So, I always have breakfast. Then, I go to school by bus because my house is out of the city. On weekdays, after school, I come home and study. When I finish studying, I watch TV, rest for a while and sleep. On weekends, I get up late. I like hanging out with my friends. We walk, sit and chit-chat, drink or eat something. We also have an unusual interest. It is bossaball. It is popular with teens. While playing it, we forget our problems. If you don’t know this activity, try it. I’m sure you will like it.Jason and his friends - - - -. A)   think bossaball is a boring activityB)   eat together after school on weekdaysC)   have to get up very early on weekendsprefer talking to each other if they are together 108 ceviz üç kişiye 3 ve 4 ile doğru, 5 ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Buna göre en azceviz alan kişi kaç ceviz almıştır?