Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Onlar basamağında birlikler bulunur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir cümle değildir? Girişimci insan açık fikirli olan, değişen şartlara uyum sağlayıp gözlem yaparak fırsatları değerlendiren kişidir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi girişimci bir insanın özelliklerinden biri olamaz? “Daima” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? -Benim babam hayvan doktorudur.Buna göre Kadir’in babasının mesleği nedir?  Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatında söyleyeni bilinmeyen şiir türüdür?  “ Aynı işten bir kere zarar gören kişi ikinci sefer daha dikkatli olur.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A:……………………………B: I am a teacher. Cevaba uygun soru aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi duygularımızın değiştiğinin kanıtıdır?  Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğinde on beş Müslümanın 615 yılında hicret ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir? İki basamaklı en büyük doğal sayı, iki basamaklı en küçük doğal sayıdan kaç fazladır? If you want to be healthy, - - - - . İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yerdeğiştirmek daha fazla bunaltır onu. Bir hastayaiyilikten çok kötülük edersiniz yerini değiştirmekle.Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla. Onun içinkalabalıktan kaçmak yetmez, bir yerden başka biryere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki kalabalık hallerimizdenkurtulmamız, kendimizden koparmamız gerek.Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?