Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
31-28-25-21-19-16 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
31-28-25-21-19-16 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir? sorunun cevabı "21" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferde bulunan kirleticilere örnek değildir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Devlet memuru iken muvazzafaskerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevinitamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaçgün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar? Hangi öğrencinin sözü anlamlı ve kurallı bir cümledir?  Aşağıdakilerden hangisi Kuran’a göre örnek insanın özelliklerinden biri değildir? Türk romanında modern anlatım teknikleri, ruhbilimsel ve bireyin iç dünyasına yönelik konuları ile dikkat çeken romancılardan biridir. Romanlarındaki amaç okuru, bilinçaltının gizemli ve karışık dünyasında dolaştırmak ve görünen ile görünmeyenin arka planındaki zıtlıklarını ortaya dökerek okurda şok etkisi yaratmaktır. Manisa’daki Anavatan Oteli ve onun kâtibinden esinlenerek yazdığı “Anayurt Oteli” adlı romanı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerine şekillenir.Hakkında bilgi verilen Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Bahçemizdeki 207 ağacın 4/9’u kayısı ağacı, geri kalanı da çam ağacıdır. Bahçemizde kaç tane çam ağacı vardır? Uzaya gönderdiğimiz aşağıdaki uydulardan hangisi günümüzde hala aktif olarakkullanılmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü farklı bir amaç için kullanılmıştır? Abdullah b. Amr diyor ki: Peygamberimiz bir gün evimizde bulunduğu sırada annem bana: “Gel sana bir şey vereceğim!” diye çağırdı. Peygamberimiz, anneme: “Çocuğa ne vermek istedin?” diye sorunca annem: “Hurma” diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz: “Eğer onu aldatıp bir şey vermeseydin, sana bir yalan günah yazılırdı.” buyurdu. Bu metinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? “1.Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri ile imzalanan antlaşma sonucunda, bu devletler yurdumuzu işgal etmeye başlamışlardır.”Yukarıda anlatılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?           1-TBMM uluslar arası platformda ilk defa tanındı.                   2-Toplanmasında 1. İnönü zaferi etkili oldu.                                   Yukarıdaki gelişmeler hangi olayı açıklamaktadır?