Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
3535 boş bırakılan yere < ,> veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
3535 boş bırakılan yere < ,> veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "=" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az   olmaktadır.Buna göre;I.  AlmanyaII. HindistanIII. İngiltereIV.  Nijeryaülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır? Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı verilerine göre, yaşam memnuniyeti endeksi en yüksek olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? 47 sayısındaki onlar basamağındaki rakam 2 azalır ve birler basamağındaki rakam  2 artarsa oluşan yeni sayı 47 den kaç eksik olur? Hangi tümcede tarih yanlış yazılmıştır? Hayatta yerine getirmemiz gereken bazı sorumluluklarımızvardır.Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birideğildir? “Haklı bir gerekçesi olsa da, insan, yüreğini aklından ayırmamalıdır.” cümlesindeki düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi desteklemez?  “Kalabalık” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi “şahıs zamiridir”? “Diş“ kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse bir meslek adı olur? Hz. Muhammed'in sütanneye verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? “İyi insan ile kötü insan senin yanında aynı seviyede olmamalıdır. Çünkü bu, iyileri iyilik yapmaktan soğutur; kötüleri de kötülük yapmaya cesaretlendirir.” (Hz. Ali)Bu söz ile verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Hangi isimde sert ünsüz yumuşaması yoktur?